"Monitok" rekomendacijų programa - Taisyklės ir sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 m. sausio 30 d.

Tai yra UAB "Montitok" teikiamos rekomendacijų programos (toliau - Rekomendacijų programa) bendrosios sąlygos (toliau - Sąlygos).
"Monitok" - tai įmonė, teikianti mobiliojo savitarnos keitimo paslaugas. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje https://monitok.io (toliau - svetainė).

Išskyrus bet kokias trečiųjų šalių sąlygas ar nuostatas, šios sąlygos taikomos visoms sutartims ir kitiems "Monitok" ir jos Rekomendavimo programos naudotojų, kuriuos sudaro Rekomenduotojai ir Gavėjai (toliau kartu vadinami "Naudotojais"), susitarimams ir kitiems sandoriams. "Monitok" siūlo Rekomendavimo programą su sąlyga, kad Naudotojas sutinka su šiomis Sąlygomis. Laikoma, kad Naudotojas sutinka su šiomis Sąlygomis tuo atveju, kai Naudotojas sukuria, dalijasi ar naudoja Rekomenduojamąjį URL adresą naudodamasis Rekomenduojamųjų asmenų programos registracijos paslauga. Monitok, UAB gali keisti šias Sąlygas. Tarp Monitok, UAB ir Naudotojo visada galioja naujausia Sąlygų redakcija.

1. Apibrėžimai

Jei šiose sąlygose neapibrėžtos, toliau nurodytos sąvokos, kai jos šiose sąlygose rašomos didžiosiomis raidėmis, turi tokią reikšmę:

1.1 UAB "Monitok" yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta įmonė, kurios registruota buveinė yra Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas: 306005345

1.2 Siuntėjas: bet kuris fizinis (arba juridinis) asmuo, kuris per Statuso paraišką pakviečia Gavėją dalyvauti Siuntimo programoje.

1.3 Gavėjas: bet kuris fizinis (arba juridinis) asmuo, kuris gauna nukreipiančiojo asmens kvietimą dalyvauti nukreipimo programoje.

1.4. Nukreiptasis naudotojas: asmuo, kuris užsiregistruoja kaip naudotojas, naudodamasis unikalia nukreipiančiojo asmens atsiųsta nukreipimo nuoroda.

1.5. Rekomendacinė nuoroda: unikali WEB nuoroda (kodas) Vartotojo paskyroje, kuria galima dalytis su kitais asmenimis, kad jie taptų Naujaisiais vartotojais.

1.6 Laukiančiųjų sąrašas: laukiančiųjų sąrašas su registruotais įrašais asmenų, pateikusių paraiškas į Laukiančiųjų sąrašą iki viešo Platformos paleidimo. Laukiančiųjų sąrašas yra rekomendavimo programos dalis ir suteikia galimybę į Laukiančiųjų sąrašą pateikusiems naudotojams automatiškai gauti informaciją apie Platformos kūrimo naujienas, planuojamą Platformos paleidimo grafiką, taip pat pranešimą apie Platformos paleidimą Laukiančiųjų paraiškoje nurodytu el. pašto adresu ir asmeniniu kvietimu rekomenduoti kitus asmenis.

1.7. Apdovanojimas: apdovanojimas arba prizas Vartotojui, kuris yra Konkurso laimėtojas ir kuris atitinka šiose Rekomendacijų sąlygose nustatytas sąlygas.

2. "Montok" rekomendacijų programa

2.1. "Monitok" teikia rekomendavimo programą, kad padidintų informuotumą apie būsimą produktą.

2.2 "Monitok" rekomendavimo programa leidžia rekomendatoriui gauti šiose sąlygose aprašytą atlygį taškų pavidalu.

3. Padėkos

3.1 Dalyvaudamas Rekomendavimo programoje, Vartotojas sutinka sutikti su šiomis Rekomendavimo sąlygomis ir "Monitok" privatumo politika, paskelbtomis "Monitok.io" interneto svetainėje, ir jų laikytis. Kai nukreipiantysis asmuo užpildo laukiančiųjų sąrašo formą arba dalijasi nukreipimo nuoroda, laikoma, kad jis sutinka su nukreipimo sąlygomis. Jei asmuo nesutinka su Rekomendacijų sąlygomis ar bet kuria jų dalimi, naudotojas negali pildyti laukiančiųjų sąrašo formos arba naudotis Rekomendacijų nuoroda.

3.2 Dalyvaudamas Rekomendavimo programoje Vartotojas patvirtina, kad:

 • 3.2.1. Jis yra ne jaunesnis kaip 18 metų

 • 3.2.2. Jis (ji) yra nėra Irano, Irako, Libijos, Baltarusijos, Kubos, Burundžio, Kongo Demokratinės Respublikos, Šiaurės Korėjos, Sirijos, Mianmaro (Birmos), Somalio, Sudano, Venesuelos, Zimbabvės, Krymo, Donecko ar Luhansko regionų arba bet kurios kitos šalies ar regiono, kuriam Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Karalystė, Europos Sąjunga ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO) taiko visapusiškas ekonomines sankcijas visos šalies ar regiono mastu, gyventojas ar pilietis; 

 • 3.2.3.Jis yra nkuriems taikomos ekonominės ar prekybinės sankcijos, kurias administruoja ar vykdo bet kuri vyriausybinė institucija ar tarptautinė organizacija, arba kurie yra įtraukti į draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą (įskaitant JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuro tvarkomą sąrašą, Europos Sąjungos ar NATO sankcijų sąrašą).

3. Kaip veikia nukreipimo programa?

3.1. Nuorodų išdavimas

Sėkmingai užsiregistravus laukiančiųjų sąraše, dalyviams bus priskirta unikali nukreipimo nuoroda. Ši nuoroda yra oficiali rekomendacijų programos priemonė.

3.2. Nuorodų pasiskirstymas

Dalyviams leidžiama platinti savo unikalią nuorodą bet kokiu komunikacijos būdu, atsižvelgiant į tam tikrus apribojimus, nurodytus toliau esančiame skyriuje "Apribojimai ir apribojimai". Tai apima, be kita ko, draudimą naudoti mokamą reklamą naudojant su "Monitok" susijusius raktažodžius, nepageidaujamų laiškų siuntimą, automatinių sistemų naudojimą, "Monitok" prekės ženklo ir nukreipimo programos naudojimą, bet tuo neapsiriboja.

3.3. Nukreipimo programos pažangos mechanizmas

Už kiekvieną naują naudotoją, kuris prisijungia prie laukiančiųjų sąrašo naudodamas dalyvio nuorodą, rekomenduojančiam naudotojui bus suteikiama galimybė pakilti į aukštesnę poziciją programos reitingų lentelėje.

3.4. Sėkmingo nukreipimo sąlygos

Perdavimas laikomas sėkmingu ir gali būti panaudotas lyderių lentelės paaukštinimui, jei laikomasi šių sąlygų:

 • Nukreiptas asmuo (toliau - "referentas") turi naudoti unikalią referento nuorodą, kad užsiregistruotų į laukiančiųjų sąrašą.

 • Teisėjas turi užbaigti patikrinimą, įsitraukdamas į patikrinimo el. laišką, išsiųstą jo registruotu el. pašto adresu.

3.5. Lyderių lentelės reitingavimo kriterijai

Lyderių lentelės reitingas nustatomas pagal kiekvienam dalyviui priskiriamų sėkmingų kreipimųsi skaičių. Tais atvejais, kai keli dalyviai turi vienodą nukreipimų skaičių, pirmenybė bus teikiama pagal chronologinę laukimo sąrašo registravimo tvarką.

4. Konkursas ir apdovanojimas


Konkurso metu Naudotojai varžosi dėl atlygio, kuris yra rekomendavimo programos atlygio fondo dalis, kurią iš viso sudaro 1 000 000 taškų.

4.1 Atlygis taškais

Kampanijos pabaigoje apdovanojimai bus paskirstyti atsižvelgiant į kiekvieno dalyvio vietą laukiančiųjų sąrašo lyderių lentelėje. Dalyviai bus suskirstyti į dešimt pakopų pagal jų užimamą vietą, o informacija apie kiekvieną pakopą nurodyta toliau pateiktoje lentelėje. Konkrečios pakopos naudotojai lygiomis dalimis pasidalys tai pakopai skirtus taškus. Taškų paskirstymas didėja su pakopos lygiu, t. y. taškų gaus visi, o aukštesnių pakopų dalyviai gaus didesnį taškų skaičių. 


Taškų paskirstymo tarp dalyvių formulė.

Lygis

Dalyviai suskirstyti % į lygius

% Apdovanojimas iš bendro taškų fondo

Už pakopą skiriami taškai

1

0-10%

30.50%

3,050,000

2

11-20%

21.00%

2,100,000

3

21-30%

15.80%

1,580,000

4

31-40%

10.50%

1,050,000

5

41-50%

7.80%

780,000

6

51-60%

5.30%

530,000

7

61-70%

3.70%

370,000

8

71-80%

2.60%

260,000

9

81-90%

1.80%

180,000

10

91-100%

1.00%

100,000

 • 1 pakopa (0-10%): Tai geriausi rezultatai, t. y. aukščiausias 10% reitingų lentelėje. Jiems skiriama didžiausia viso taškų fondo dalis - 30,50%, kas sudaro 3 050 000 taškų [kurie bus paskirstyti po lygiai].

 • 2 pakopa (11-20%): Šios grupės dalyviai patenka į antrą pagal dydį 10% grupę. Jiems skiriama 21% visų taškų, t. y. 2 100 000 taškų [kurie paskirstomi po lygiai].

 • 3 pakopos (21-30%): Šiai pakopai priskiriami trečiojo 10% segmento naudotojai. Jiems skiriama 15,80% taškų, t. y. 1 580 000 taškų [kurie paskirstomi po lygiai].

 • 4 pakopos (31-40%): Šios grupės nariai priklauso ketvirtajam 10% intervalui. Jiems skiriama 10,50% viso taškų fondo, sudarančio 1 050 000 taškų [kurie paskirstomi po lygiai].

 • 5 pakopa (41-50%): Šis vidutinės pakopos intervalas apima penktosios 10% kategorijos naudotojus. Jie gauna 7,80% taškų, t. y. 780 000 taškų [kurie paskirstomi po lygiai].

 • 6 pakopa (51-60%): Šios pakopos gyventojai yra šeštajame 10% procentilyje. Jiems suteikiama 5,30% taškų, t. y. 530 000 taškų [kurie paskirstomi po lygiai].

 • 7 pakopa (61-70%): Šie naudotojai priklauso septintai 10% kategorijai. Jų atlygis yra 3,70% visų taškų, t. y. 370 000 taškų [kurie bus paskirstyti po lygiai].

 • 8 pakopa (71-80%): Ši pakopa skirta naudotojams, esantiems aštuntoje 10% pakopoje. Jie gauna 2,60% taškų, t. y. 260 000 taškų [kurie paskirstomi po lygiai].

 • 9 pakopa (81-90%): 10% segmento dalyviai gauna 1,80% taškų fondo dalį, kuri sudaro 180 000 taškų [paskirstoma po lygiai].

 • 10 pakopa (91-100%): Šiai paskutinei pakopai priskiriami asmenys, esantys žemiausioje 10% kategorijoje. Jiems skiriama 1% taškų, sudarančių 100 000 taškų [kurie paskirstomi po lygiai].

Šioje lentelėje pateikiamas teorinis pavyzdys, kai į laukiančiųjų sąrašą įtraukta 50 000 naudotojų.

Taškų skyrimo dalyviams pavyzdys.

Lygis

Dalyvių skaičius

Už pakopą skiriami taškai

Taškai vienam dalyviui

1

5,000

3,050,000.00

610

2

5,000

2,100,000

420

3

5,000

1,580,000

316

4

5,000

1,050,000

210

5

5,000

780,000

156

6

5,000

530,000

106

7

5,000

370,000

74

8

5,000

260,000

52

9

5,000

180,000

36

10

5,000

100,000

20


4.3 Atlygio paskirstymas

Konkursas prasidės 2023 m. sausio mėn. ir tęsis iki oficialios viešos platformos paleidimo datos, kurią "Monitok" paskelbs viešai. Taškinis atlygis bus įskaitytas į naudotojo paskyrą Platformoje per vieną mėnesį nuo starto, jei naudotojas užsiregistravo Platformoje naudodamas tą patį el. pašto adresą, kuris buvo naudojamas registruojantis į Laukimo sąrašą iki nurodyto termino.

5. Apribojimai ir apribojimai 


Rekomenduojantys asmenys gali pakviesti kitus asmenis prisijungti prie laukiančiųjų sąrašo, dalydamiesi savo nuorodomis, kad paskatintų kurti paskyras ir naudotis "Monitok" paslaugomis.

Nuorodos skirtos tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Jei rekomendacinės nuorodos naudojamos tik siekiant pasinaudoti atlygio sistema, "Monitok" pasilieka teisę apriboti dalyvavimą rekomendacinėje programoje.

Šis draudimas apima, bet neapsiriboja:

 • Griežtai draudžiama reklamuoti nuorodų kodus per mokamą reklamą, kurioje naudojami "Monitok" arba su "Monitok" susiję raktažodžiai. 

 • siūlyti arba skelbti skelbimus pagal paieškos prekės ženklo raktažodžius, kuriuose yra "Monitok" ar panašių variantų, arba įtraukti "Monitok" prekės ženklą į skelbimo tekstą. Reklamuoti nukreipimo nuorodą viešose svetainėse ar domenuose neleidžiama.

 • Dalyvavimas nepageidaujamų laiškų siuntime, masinis elektroninių laiškų siuntimas be gavėjo sutikimo.

 • Taip pat draudžiama naudoti automatizuotas sistemas, robotus ar skriptus bendrauti su žmonėmis be jų sutikimo, kad būtų reklamuojamos nukreipiamosios nuorodos.

 • Rekomendacijų teikėjams neleidžiama skatinti pakviestųjų registruotis ir atlikti operacijas vien tik siekiant pasinaudoti atlygio sistema, neturint tikro ketinimo tapti "Monitok" naudotoju. Toks elgesys gali būti nustatomas iš viešų pareiškimų arba sprendžiamas iš naujų naudotojų elgesio.

 • Naudojimasis rekomendavimo sistema tik kaip pajamų šaltiniu, neturint pagrindinio ketinimo tapti "Monitok" klientu, prieštarauja programos taisyklėms. "Monitok" pasilieka teisę savo nuožiūra nuspręsti, ar Rekomenduotojas naudojasi Rekomenduotojų programa.

 • Griežtai draudžiama naudoti "Monitok" prekės ženklą, Rekomendavimo programą, "Monitok" paslaugas ar "Monitok" platformą, kai tai susiję su įžeidžiančiu, užgauliu, priekabiu ar šmeižikišku turiniu arba bet kokiu būdu, prieštaraujančiu teisingumo ir sąžiningumo principams. Bendrovė "Monitok" pasilieka teisę savo nuožiūra nustatyti tokį netinkamą naudojimą.