Accountabstractie uitgelegd

Delen:

Account extractie Hoofd

Inhoudsopgave

Accountabstractie is een innovatief concept in de Ethereum blockchain, met als doel de interactie tussen gebruikers en hun portemonnees te vereenvoudigen door alle accounts te behandelen als slimme contracten. Deze benadering voegt de mogelijkheden van extern-eigendom accounts (EOA's) samen met die van slimme contracten, waardoor flexibelere en gebruiksvriendelijkere operaties mogelijk worden. Eenvoudiger gezegd, het is de mogelijkheid om smart contracts te gebruiken om fondsen te beheren zonder dat gebruikers de controle over hun fondsen hoeven over te dragen aan het smart contract. 

Extern Eigendom Accounts (EOA's) en de nadelen ervan

Een account in extern bezit (EOA) is een account die wordt beheerd door een cryptografisch sleutelpaar en wordt meestal een portemonnee genoemd. Een sleutelpaar bestaat uit een openbare sleutel (ook bekend als openbaar adres) en een privésleutel.

Traditioneel zijn er bij blockchain transacties twee soorten rekeningen: EOA's en contractrekeningen. 

EOA's, die worden aangestuurd door privésleutels zonder bijbehorende code, hebben verschillende nadelen, zoals veiligheidsrisico's bij verlies of diefstal van privésleutels, een gebrek aan herstelmogelijkheden en beperkte functionaliteit die handmatige transacties met slimme contracten vereist. Deze problemen resulteren in een slechte schaalbaarheid, hoge gaskosten tijdens congestie en een inadequate gebruikerservaring. Bovendien kunnen EOA's geen voorwaardelijke logica uitvoeren, wat hun bruikbaarheid beperkt en alternatieven zoals accountabstractie nodig maakt voor meer flexibiliteit en automatisering. 

Bijvoorbeeld: MetaMask, een veelgebruikte browsergebaseerde portemonnee is een EOA. Het heeft niet de mogelijkheid om er slimme contracten op te programmeren, waardoor het gebruik beperkt is tot interacties met applicaties waarbij gebruikers de controle over hun account opgeven. Terwijl contractaccounts slimme contracten kunnen implementeren, waardoor de functionaliteit en aanpasbaarheid van de portemonnee verbetert.

En hoe lossen we deze problemen op? Met accountabstractie.

Wat is Account Abstraction (ERC-4337) en hoe verschilt het van EOA's?

Accountabstractie is een blockchaintechnologie waarmee gebruikers slimme contracten kunnen gebruiken als hun accounts.

Rekeningabstractie, met name door de ERC-4337 standaard, pakt de problemen van EOA's aan door toe te staan dat accounts worden weergegeven als slimme contracten. Deze verschuiving stelt accounts in staat om complexe operaties uit te voeren, zoals geautomatiseerde transacties en herstelmethoden, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid of decentralisatie. 

Hoe verschilt accountabstractie dan van EOA's?

EOA's en accountabstractie verschillen aanzienlijk in het afhandelen van gebruikersinteracties op de Ethereum blockchain. EOA's zijn beperkt tot basistransacties en vereisen aparte smart contracts voor geavanceerde functies, die alleen worden bediend door privésleutels. Accountabstractie stelt accounts echter in staat om te werken als slimme contracten, waarbij geautomatiseerde operaties, verbeterde beveiliging met herstelopties en flexibel transactiebeheer worden geïntegreerd. Deze aanpak vereenvoudigt de gebruikerservaring van de blockchain, verhoogt de veiligheid en verbetert de efficiëntie, waardoor de blockchain toegankelijker en veelzijdiger wordt.

Hoe werkt rekeningabstractie?

Accountabstractie vereenvoudigt transacties door gebruikers in staat te stellen acties te initiëren zonder directe interactie met de meer technische aspecten van de blockchain. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk om transacties goed te keuren of in batches uit te voeren, en smart contracts kunnen deze processen automatiseren, wat de gebruikerservaring en efficiëntie verbetert.

Meer technisch uitgelegd introduceert ERC-4337 een gestroomlijnd proces voor het beheren van transacties op Ethereum door gebruikers toe te staan een "UserOperation" aan te maken, die hun voorgenomen acties beschrijft en hun digitale handtekening bevat. Deze operatie wordt naar een bundelaar gestuurd, die het verifieert aan de hand van het smart wallet contract van de gebruiker om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de vooraf gedefinieerde regels en correct is geautoriseerd. Eenmaal geverifieerd, betaalt de bundelaar de gaskosten en stuurt de transactie naar het EntryPoint, een speciaal contract dat fungeert als een centrale processor voor deze transacties. Het EntryPoint voert vervolgens de transactie uit op de blockchain. Als de transactie mislukt, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende gas is, handelt het EntryPoint de mislukking af volgens vaste protocollen, zoals opnieuw proberen met aangepaste vergoedingen of een foutmelding, waardoor de flexibiliteit van de transactie en de gebruikerservaring op Ethereum worden verbeterd.

Ethereum Account Abstractie

Voordelen van abstractie van accounts

 • Portefeuille herstellen: Gebruikers kunnen weer toegang krijgen tot hun portemonnees zonder een zaadzin, met behulp van andere verificatiemethoden.
 • Batch transacties: Meerdere transacties tegelijk goedkeuren of uitvoeren voor meer efficiëntie.
 • Account bevriezen en vergrendelen: Verbeter de beveiliging door accountbewerkingen tijdelijk uit te schakelen.
 • Transactielimiet instellen: Houd uitgaven onder controle door grenzen te stellen aan transacties.
 • Betaal benzinekosten namens iemand: Vergemakkelijk transacties voor anderen door de gaskosten te betalen.
 • Geautomatiseerde overgangen: Transacties plannen of triggeren op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden.
 • Gedeelde portemonnees: Meerdere gebruikers kunnen één portemonnee beheren, handig voor gezinnen of teams.

Voorbeelden van Account Abstracted Wallets

Deze wallets maken in verschillende mate gebruik van het concept van accountabstractie, door ofwel de ERC-4337 standaard volledig te adopteren of belangrijke functies zoals op slimme contracten gebaseerde operaties en verbeterde beveiligingsmaatregelen in te bouwen. 

 • Monitok: Monitok is een prominent voorbeeld van een geabstraheerde portemonnee. Het richt zich op het verminderen van de wrijving van het gebruik van Ethereum-apps door gebruikers in staat te stellen om te communiceren zonder dat ze voor elke transactie gas moeten betalen, door een 'meta-transactie'-aanpak te implementeren waarbij transactiekosten gebundeld kunnen worden of betaald kunnen worden in ondersteunde tokens.
 • Argent Portemonnee: Argent is een portemonnee met geabstraheerde accounts die slimme contractportefeuilles gebruikt om functies mogelijk te maken zoals het herstellen van de portemonnee zonder zaadzinnen, dagelijkse transferlimieten en "bewakers" die kunnen helpen bij het herstellen van de toegang tot de portemonnee. 
 • Authereum: Authereum is een andere portemonnee die rekeningabstractie integreert om de gebruikerservaring te verbeteren. Net als Monitok richt het zich ook op het bundelen van transacties en het verminderen van de kosten voor gas.
 • Loopring Portemonnee: Loopring Wallet maakt gebruik van zkRollup-technologie voor snelle en goedkope transacties en maakt gebruik van accountabstractie om gebruikers terugvorderbare accounts, flexibele betalingsopties en beveiligingsfuncties met meerdere handtekeningen te bieden. 
 • Gnosis Veilig: Hoewel het in de eerste plaats een portemonnee met meerdere handtekeningen is, maakt Gnosis Safe gebruik van accountabstractie door transactiegoedkeuringen van meerdere apparaten of personen toe te staan, waardoor de controle wordt gedecentraliseerd en de veiligheid wordt verhoogd. 
 • MetaMasker Institutioneel: Hoewel MetaMask zelf traditioneel geen geabstraheerde portemonnee is, biedt de institutionele versie functies die in de richting van een geabstraheerde portemonnee gaan, zoals beleidscontroles en extra beveiligingslagen die geschikt zijn voor organisatorisch gebruik en die geïntegreerd zijn met mogelijkheden voor slimme contracten.

Accountabstractie betekent een belangrijke sprong voorwaarts in het gebruiksvriendelijker en veelzijdiger maken van blockchaintechnologie en belooft de adoptie en innovatie binnen het Ethereum ecosysteem en daarbuiten te versnellen.

Veelgestelde vragen 

Accountabstractie verbetert de bruikbaarheid en veiligheid van blockchaintransacties aanzienlijk, waardoor ze toegankelijker en veelzijdiger worden voor gebruikers.

Abstractie van accounts kan het gasbeheer aanzienlijk verbeteren doordat transacties samengevoegd kunnen worden, waardoor er minder gas nodig is. Het maakt ook sponsoring van gaskosten mogelijk, waarbij derden de gaskosten kunnen betalen, waardoor het makkelijker wordt voor nieuwe gebruikers om lid te worden zonder kosten vooraf. Bovendien kunnen smart contract wallets gasbetalingen automatiseren en optimaliseren, door transacties uit te voeren wanneer de gasprijzen lager zijn en het proces voor gebruikers te vereenvoudigen.

Geïnteresseerde gebruikers kunnen accountabstractie verkennen door gebruik te maken van wallets zoals Monitok en diensten die de ERC-4337 standaard ondersteunen, wat een meer intuïtieve en flexibele gebruikerservaring biedt.

Een Extern Eigendom Account is een blockchain account gecontroleerd door een private sleutel, zonder de mogelijkheid om smart contract code uit te voeren, voornamelijk gebruikt voor het verzenden van transacties en het houden van activa.

Over de auteur

Inhoudsopgave

Verwante berichten
Explore the differences between USDC and USDT, two major stablecoins, as we delve into their features, volumes, and regulatory aspects to guide your crypto investments.
Ontdek de hoogtepunten van het Monitok-project in april, waaronder een nieuwe website, teamleden en updates van het discord-kanaal
Leer alles wat je moet weten over Fiat op- en afritten. De functie waarmee je crypto kunt kopen met traditionele FIAT-valuta's