Polygon (MATIC) Wallet

The Polygon Wallet is your gateway to a secure, swift, self-custodial and cost-efficient crypto trading experience on Monitok. It’s a reliable place to hold your crypto assets and interact with the Polygon blockchain.

Grupa 2291

30K+ już dołączyło

Grupa 39351 1
Grupa 39351

What Makes Polygon Different?

Some of the key advantages of using Polygon

Błyskawiczna prędkość transakcji

Polygon enhances Ethereum's scalability through its Layer 2 scaling solution, utilizing sidechains to handle transactions off the Ethereum mainchain. This significantly increases the transaction capacity, enabling the network to

Niskie opłaty transakcyjne

One of the standout features of Polygon is its ability to drastically reduce transaction fees. While transactions on the Ethereum network can cost a few dollars, Polygon's innovative technology lowers these fees to just a couple of cents, making it a cost-effective choice for users.

Skalowalność

Polygon enhances Ethereum's scalability through its Layer 2 scaling solution, utilizing sidechains to handle transactions off the Ethereum mainchain. This significantly increases the transaction capacity, enabling the network to process more transactions per second without compromising security.

Kompatybilność z Ethereum

Polygon is designed to be fully compatible with Ethereum, allowing developers to use existing Ethereum tools and infrastructure. This ensures seamless integration and interoperability, enabling users to leverage Ethereum's security and robustness while benefiting from Polygon's scalability and cost-efficiency.

Lądowanie 2 1536x1536 1

Unleash the Full Spectrum of Polygon Wallet on Monitok

Experience a superior trading journey with the Polygon Wallet on Monitok. Utilizing Polygon’s Layer 2 solution, Monitok offers rapid, cost-effective transactions. With the integration of Account Abstraction, blockchain interactions become more streamlined while maintaining robust security on a user-focused HEX platform that prioritizes both efficiency and your finances.

Incorporating Polygon in the Monitok app enhances its capabilities with the benefits of Plasma and PoS (Proof of Stake) sidechains, which handle transactions off the main network and verify them before finalizing on the main chain. This approach substantially lowers transaction fees and boosts both the scalability and speed of transactions.

Dołącz do listy oczekujących, aby uzyskać dostęp

Wczesny dostęp do Monitok

Wypróbuj najnowocześniejszą aplikację do wymiany hybrydowej

Zdobądź 1 mln punktów Monitok

Zdobądź punkty, które można wykorzystać w aplikacji

Nagrody za polecenie

Polecaj znajomych, aby zdobywać nagrody z puli $100 000

Jak stworzyć kryptowalutę Arbitrum Portfel dla efektywnego handlu?

Grupa 2318 2 1 1

How to Create an Polygon (MATIC) Cryptocurrency Wallet for Efficient Trading?

Monitok to kompleksowy sklep dla użytkowników kryptowalut

Błyskawiczna prędkość transakcji

Przejdź do sklepu z aplikacjami na swoim urządzeniu i pobierz aplikację Monitok. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać szybką i łatwą konfigurację.

Utwórz konto

Otwórz aplikację Monitok i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto i portfel. Zabezpiecz go, zapisując frazę seed portfela i używając silnego hasła.

Przygotowanie do handlu

Start trading efficiently by obtaining or depositing USDC on Polygon. You can do that using a credit card or depositing from another wallet.

Co mogę zrobić z portfelem Arbitrum na Monitok?

Uwolnij potencjał zdecentralizowanego handlu

Buy Crypto like MATIC and more.

Purchase a variety of cryptocurrencies to your Polygon wallet within the Monitok app with unparalleled quickness & efficiency

Handel kryptowalutami

Exchange your Polygon network supported assets for other cryptocurrencies at competitive rates on Monitok.

Wyślij kryptowalutę

Easily send and receive crypto directly from your Polygon wallet by simply using your contacts.

Stake Crypto

Stake your assets for high yearly returns effortlessly with Monitok. Staking and earning on Polygon have never been easier.

What Assets Can I Deposit to Polygon (Matic) Wallet?

Trade and manage a diverse range of more than 100+ crypto assets available on Polygon network