Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 10 maj 2023

 1. Vilka är vi?

I detta dokument används "Monitok" avser företaget Monitok, UAB, företagskod 306005345, adress Užupio st. 30, LT-01203 Vilnius, Republiken Litauen, inklusive utan begränsning därmed, dess ägare, styrelseledamöter, investerare, anställda eller andra närstående parter. Monitok, UAB är ett bolag med begränsat ansvar, bildat enligt litauisk lag. Beroende på sammanhanget kan "Monitok" också hänvisa till tjänsterna, produkterna, webbplatsen, innehållet eller annat material (gemensamt, "Material") som tillhandahålls av Monitok.

Monitok, UAB och dess dotterbolag (nedan kallade "Monitok", "vi", "oss" eller "vår") har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy för Monitok (nedan kallad "Integritetspolicy") (tillsammans med våra Användarvillkor) reglerar vår insamling, behandling och användning av dina Personuppgifter.

I denna integritetspolicy avser du eller den registrerade varje person vars personuppgifter behandlas av oss och termen "Personuppgifter" avser all information eller uppsättning av information genom vilken vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer etc. Vi behandlar Personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen nr 2016/679 (EU) ("Dataskyddsförordningen").GDPR"), kraven i tillämpliga rättsakter samt myndigheternas anvisningar eller interna bestämmelser.

Om du använder Materialet, prenumererar på våra nyhetsbrev eller kontaktar eller adresserar oss i andra frågor, förutsätter vi att du har läst och godkänt villkoren i denna Integritetspolicy och de syften, metoder och förfaranden för användning av dina Personuppgifter som anges i den. Om du inte samtycker till Integritetspolicyn får du inte använda våra Tjänster eller på annat sätt interagera med oss. Denna sekretesspolicy kan komma att ändras, så besök denna webbplats då och då och läs den senaste versionen av sekretesspolicyn som finns tillgänglig här.

 1. Vad är syftet med denna integritetspolicy?

Vi på Monitok respekterar din integritet och gör vårt yttersta för att säkerställa säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter och annan information.

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om:

 • De typer av Personuppgifter som vi kan komma att samla in om dig och hur de kan komma att användas;
 • Eventuellt utlämnande av Personuppgifter till tredje part;
 • Din möjlighet att korrigera, uppdatera och radera dina personuppgifter;
 • De säkerhetsåtgärder vi har vidtagit för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av personuppgifter under vår kontroll;
 • Bevarande av dina personuppgifter.
 1. Definitioner

Konto: åtkomst som beviljas Användare enligt vad som anges i våra Användarvillkor.

Plattform: hårdvaru- och programvaruteknik som används av Monitok för att tillhandahålla tjänster enligt våra användarvillkor.

Användare: en person eller juridisk person som registrerar sig på egen hand eller på uppdrag av en enhet eller organisation för att använda den tjänst som tillhandahålls via plattformen.

Plats: https://monitok.io drivs av Monitok.

Service: en icke rådgivande, endast verkställande handelstjänst till dig i samband med Transaktioner.

Transaktion: avser (i) avtalet mellan Köparen och Säljaren om att växla Kryptovaluta genom Tjänsten mot valutor till en gemensamt överenskommen kurs ("Transaktion för köp av kryptovaluta"), (ii) omvandling av valutor till kryptovaluta som deponerats av medlemmar på deras konto ("Konverteringstransaktion", (iii) överföring av kryptovaluta mellan Medlemmar ("Överföring av kryptovaluta Transaktion"), (iv) överföring av valutor mellan medlemmar ("Transaktion för valutaöverföring") och (v) köp av kompletterande produkter ("Förvärvstransaktioner"). Monitok kanske inte erbjuder alla dessa typer av transaktioner vid denna tidpunkt eller på alla platser.

 1. Vilka Personuppgifter samlas in från dig?

Vi samlar in och behandlar Personuppgifter om dig direkt från dig när du kontaktar oss, registrerar dig för att använda Plattformen eller lämnar sådan information som en del av Know-Your-Client ("KYC"), samt automatiskt genom din användning av Plattformen. Vi kan också samla in eller ta emot Personuppgifter från tredje parts tjänsteleverantörer, statliga institutioner eller andra personer som kan ha en rättslig grund för att tillhandahålla Personuppgifterna till oss.

Personuppgifter som vi samlar in direkt från dig

Information om identifiering: Vi samlar in följande information när du registrerar ett konto: Fullständigt namn, e-postadress, syftet med att öppna kontot och relaterad information (t.ex. planerad omsättning, genomsnittlig transaktionsstorlek och antal). Vi samlar också in all annan information om dig som du har lämnat till oss i formulär som du kan ha skickat till oss eller i andra former av interaktion med dig.

Finansiell information: Din bankkontoinformation, kreditkortsinformation (inklusive kortnummer, utgångsdatum och CVC), landsplånboksadress (BTC), skatteidentifikationsnummer, transaktionsstatus och -historik samt handelsdata.

Transaktionsinformation: inkluderar transaktionsinformation när du använder våra tjänster, inklusive ögonblicksbilder av insättningar, kontosaldon, handelshistorik, orderaktivitet och distributionshistorik, bankkontonummer, identifieringsuppgifter för konto för elektroniska pengar, kontoutdrag, riskbedömning/poängsättning och erbjudandeinformation.

Information som samlas in i enlighet med kraven i lagarna (KYC, AML och Identity Verification Policy): Resultat från PEP-screening (Politically Exposed Persons) och sanktionsscreening, eventuella ytterligare personuppgifter som krävs för att bevisa finansieringskällan (t.ex. anställningsavtal, arvsintyg etc.), uppgifter om ledningsstruktur och affärsverksamhet etc.

Information för att administrera och lämna in misstänkta monetära transaktioner eller transaktioner till behöriga myndigheter enligt AML: innefattar information om att personens egendom härrör direkt eller indirekt från eller genom deltagande i ett brott eller att sådan egendom är relaterad till finansiering av terrorism.

Information om profilen: inkluderar ditt kontos fullständiga namn och lösenord, preferenser, feedback och enkätsvar.

Information om anställning: inkluderar din anställningshistorik, utbildningsbakgrund och inkomstnivåer.

Information om kandidater: Personuppgifter som du lämnar till oss i ditt CV och under anställningsintervjun (t.ex. fullständigt namn, kontaktuppgifter, information om utbildning, arbetslivserfarenhet, kunskaper i främmande språk etc.)

Kommunikation med oss: Vi samlar in information som du ger oss under all support- och feedbackkommunikation via e-post, telefon eller när du kontaktar oss via kontaktformulär på plattformen. Vi använder denna information för att svara på dina förfrågningar, tillhandahålla support, underlätta transaktioner och förbättra vår plattform.

Information om användning: Information om din användning av vår plattform, inklusive cookies, IP-adress (internetprotokoll), dator- och anslutningsinformation, enhetstyp och unika enhetsidentifieringsnummer (t.ex. IMEI-nummer, MAC-adress), bandbredd, mobil nätverksinformation, mobilt operativsystem och typ av mobil webbläsare, statistik över sidvisningar och trafik till och från våra webbplatser och andra tekniska data som samlas in via cookies och andra liknande tekniker som unikt identifierar din webbläsare. 

Data om marknadsföring och kommunikation inkluderar ditt samtycke och dina preferenser för att ta emot direktmarknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Observera att om du agerar som en behörig person på uppdrag av en användare och tillhandahåller personuppgifter för sådan användare, är du ansvarig för att säkerställa att du har alla nödvändiga behörigheter och samtycken för att tillhandahålla sådana personuppgifter till oss för användning i samband med plattformen och att vår användning av sådana personuppgifter som du tillhandahåller till plattformen inte bryter mot någon tillämplig lag, regel, förordning eller order.

Vi är enligt lag skyldiga att underrätta Finanspolisen om vi vet eller misstänker att tillgångar av något värde härrör direkt eller indirekt från eller är ett resultat av ett brott, och om vi vet eller misstänker att sådan egendom är relaterad till finansiering av terrorism.

Observera att de Personuppgifter som vi samlar in och lämnar till Financial Crime Investigation Service krävs för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade krav (såsom bestämmelser om penningtvätt och kundkännedom) och för att skydda våra legitima intressen. I händelse av att du inte kommer att tillhandahålla sådan information, kanske vi inte kan tillhandahålla vår tjänst.

 1. Hur samlas dina personuppgifter in? 

Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter från och om dig, inklusive genom: 

 • Direkta interaktioner 

Du kan förse oss med dina Personuppgifter genom att fylla i formulär eller genom att korrespondera med oss via vår Webbplats eller API eller via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar Personuppgifter som du tillhandahåller när du: 

 1. ansöka om att använda våra tjänster; 
 2. skapa ett konto på vår plattform; 
 3. ge oss feedback eller skicka in en fråga. 
 1. Tredje part eller allmänt tillgängliga källor 

Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt vad som anges nedan: 

 1. Vår partner som delar dina Personuppgifter med oss så att (a) du kan använda vår Tjänst för deras räkning; och (b) de kan betala pengar till dig (till exempel din lön om du är deras anställd eller betalning för varor och/eller tjänster om du är deras leverantör);
 2. analysleverantörer såsom Google som är baserade utanför EU; 
 3. annonsnätverk som Google baserade inom eller utanför EU; och 
 4. leverantörer av sökinformation Google som är baserade inom eller utanför EU; 
 5. Leverantörer av elektronisk identitetsverifiering från datamäklare eller aggregatorer som är baserade inom eller utanför EU; 
 6. Vi kan också registrera och verifiera personliga identitetshandlingar, t.ex. pass, elektroniskt, inklusive skärmdumpar; 
 7. Identitetsuppgifter och kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor som är baserade inom EU; 

För att kunna tillhandahålla avtalad tjänst kan vi behöva verifiera uppgifter med kreditupplysningsföretag, bedrägeribekämpningsföretag, sanktionskontroll och PEP-listor (Politically Exposed Persons). 

 1. Uppgifter som vi samlar in automatiskt

När du använder Plattformen registrerar våra servrar automatiskt information med hjälp av cookies och andra spårningstekniker, inklusive information som din webbläsare skickar när du besöker Plattformen. Dessa loggdata kan innehålla din Internet Protocol-adress, adressen till den webbsida du besökte innan du kom till plattformen, din webbläsartyp och inställningar, datum och tid för din begäran, information om din webbläsarkonfiguration och plug-ins, språkpreferenser och cookie-data.

Utöver loggdata kan vi också samla in information om den enhet du använder för plattformen, inklusive vilken typ av enhet det är, vilket operativsystem du använder, enhetsinställningar, unika enhetsidentifierare och kraschdata. Huruvida vi samlar in en del av eller all denna information kan bero på vilken typ av enhet du använder och dess inställningar.

Vi kan kombinera denna information med annan information som vi har samlat in om dig, inklusive, i förekommande fall, ditt fullständiga namn, användarnamn, e-postadress och andra Personuppgifter.

Mer information om hur vi använder cookies och andra spårningsmekanismer finns i vår Cookiepolicy.

 1. Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina Personuppgifter med hjälp av någon av följande rättsliga grunder:

 1. Fullgörande av avtal innebär att behandla dina uppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås;
 2. Berättigat intresse innebär vårt företags intresse av att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan ge dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar all potentiell påverkan på dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av påverkan på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller annars är skyldiga eller tillåtna att göra det enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra legitima intressen mot eventuell potentiell påverkan på dig med avseende på specifika aktiviteter genom att kontakta oss;
 3. Juridiskt krav innebär att vi behandlar dina Personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av;
 4. Samtycke innebär behandling av dina personuppgifter med ditt skriftliga samtycke.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter på mer än en laglig grund beroende på det specifika syfte för vilket vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du behöver mer information om den specifika rättsliga grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter.

I allmänhet förlitar vi oss inte på samtycke som rättslig grund för behandling av dina personuppgifter annat än i samband med att vi skickar direktmarknadsföringskommunikation från tredje part till dig via e-post eller sms. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss.

 1. Vilka är syftena med behandlingen av personuppgifter?

Hur vi använder dina uppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss att göra det. Oftast kommer vi endast att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som ska betraktas som personuppgiftsbiträden för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla vår Plattform till dig, för att underlätta kommunikation och transaktioner på Plattformen, för att kommunicera med dig om din användning av vår Plattform, för att svara på dina förfrågningar, för att fullgöra dina beställningar och för andra kundtjänständamål;
 • För att behandla transaktioner - för att du ska kunna göra betalning(ar) och/eller ta emot pengar via dina betalningsenheter och via Plattformen;
 • För att verifiera din identitet - för att verifiera din identitet, utföra transaktioner som du instruerar oss om eller för att upptäcka eller skydda mot bedrägerier, eller i andra situationer som involverar misstänkta eller olagliga aktiviteter, använder vi och delar dina personuppgifter med kreditkontroll-/referensbyråer och bedrägeribekämpningsbyråer. Vi kan också komma att göra en sökning i din kreditupplysning om det är nödvändigt och/eller krävs för att leverera vår tjänst till dig;
 • För att utföra våra Tjänster och betalningar - vi använder och delar dina Personuppgifter med banker, inklusive institut för elektroniska pengar, kryptobörser och finansiella tjänstepartners såsom bankförmedlare, internationella betaltjänstleverantörer och reglerade distributionsagenter;
 • För att skräddarsy innehållet och informationen som vi kan skicka eller visa för dig, för att erbjuda platsanpassning och personlig hjälp och instruktioner och för att på annat sätt anpassa dina upplevelser när du använder vår plattform;
 • För att bättre förstå hur Användare kommer åt och använder Plattformen, både på en aggregerad och individualiserad basis, för att förbättra vår Plattform och svara på Användares önskemål och preferenser, och för andra forsknings- och analytiska ändamål;
 • För att hantera vår relation med dig, inklusive att meddela dig om ändringar i våra villkor eller vår integritetspolicy, be dig lämna en recension eller svara på en enkät;
 • För att tillgodose företagets berättigade intressen - videoövervakning eller elektronisk övervakning för att skydda egendom och hälsa, efterlevnad av lagar, övervakning av IT-system, förebyggande av bedrägerier, skuldhantering;
 • För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hosting av data);
 • För direktmarknadsföring och reklamändamål. Vi kan till exempel använda dina Personuppgifter, såsom din e-postadress, för att skicka nyheter och nyhetsbrev, specialerbjudanden och kampanjer till dig, för att genomföra lotterier och tävlingar eller för att på annat sätt kontakta dig om produkter eller information som vi tror kan intressera dig. Vi kan också använda den information som vi får om dig för att hjälpa oss att marknadsföra vår plattform på tredje parts webbplatser.

Dessutom kan vi eller våra partners överföra eller lämna ut dina personuppgifter till:

 • uppfylla rättsliga förpliktelser som krävs enligt rättsliga krav (t.ex. till statliga myndigheter);
 • verkställa någon del av våra avtal som ingåtts mellan dig och oss eller för att undersöka potentiella överträdelser; eller
 • skydda våra rättigheter eller vår egendom, eller våra andra kunders rättigheter. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisker. 

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tredjepartsleverantörer att använda dina personuppgifter för egna syften och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för angivna syften och i enlighet med våra instruktioner.

 1. Hur behandlas dina personuppgifter?

Vid behandling av dina personuppgifter följer Monitok följande principer för behandling av personuppgifter:

 • Dina personuppgifter behandlas endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå relevanta, klart definierade och legitima syften, med beaktande av skyddet för din integritet;
 • Dina Personuppgifter behandlas korrekt, rättvist och lagligt och endast för ändamål som överensstämmer med de ändamål för vilka dina Personuppgifter samlades in före insamlingen;
 • Dina Personuppgifter behandlas strikt i enlighet med de lagstadgade kraven på tydlig och transparent behandling av Personuppgifter;
 • Dina personuppgifter kommer endast att behandlas i en form som identifierar dig och inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;
 • Behandlingen av dina personuppgifter är föremål för relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för personuppgifter, inklusive skydd mot olaglig databehandling och oavsiktlig förlust, förstörelse och skada.
 1. Hur delas dina personuppgifter?

För att säkerställa en kontinuerlig drift och ett korrekt tillhandahållande av tjänster kan vi lämna ut dina personuppgifter till våra anställda, chefer, leverantörer, underleverantörer och tjänsteleverantörer, om det är rimligt nödvändigt för att uppnå dessa syften.

Vi kan också överföra dina personuppgifter till dotterbolag eller moderbolag till Monitok och till tredje parter som behandlar dina personuppgifter och/eller har tillgång till dem, för vår räkning och enligt våra instruktioner, t.ex. till leverantörer av IT-system, inlösande och kortutgivande banker, tredjepartsautentiseringsleverantörer, redovisnings- och finansiella tjänsteföretag, moln- och värdleverantörer, betalningspartner och andra personer som hjälper oss att vederbörligen tillhandahålla dig tjänsten. I detta fall kommer Monitok att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de berörda personuppgiftsbiträdena behandlar de personuppgifter som tilldelats dem endast för de ändamål som vi har angett, och endast utför de åtgärder som vi har instruerats att göra och säkerställer lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Vi har rätt att överföra dina personuppgifter till statliga eller lokala regeringsinstitutioner och myndigheter, brottsbekämpande och förundersökningsinstitutioner, domstolar och andra tvistlösningsinstitutioner, andra personer som utför funktioner som tilldelats enligt lag, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i lagstiftningen i Republiken Litauen. Vi förser dessa enheter med obligatorisk information som krävs enligt lag eller som specificeras av enheterna själva. Dessutom kan dina personuppgifter överföras till personer som tillhandahåller juridiska tjänster där sådana personuppgifter måste lämnas ut för att identifiera, genomföra eller försvara dina rättigheter och legitima intressen.

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att dina Personuppgifter skyddas i enlighet med vår Integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar. Dina Personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU/EES. Om dina Personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES ska vi skydda behandlingen av dina Personuppgifter genom avtal (t.ex. genom att använda de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för dataöverföring) eller andra medel (t.ex. genom att säkerställa att Europeiska kommissionens beslut fastställer att sådana jurisdiktioner erbjuder en adekvat skyddsnivå) eller andra nödvändiga säkerhetsåtgärder som krävs enligt gällande lagar. 

Tredje part som tar emot eller har tillgång till Personuppgifter ska av oss åläggas att skydda sådana Personuppgifter och att endast använda dem för att utföra de tjänster de utför för dig eller för Monitok, såvida inte annat krävs eller tillåts enligt lag. Vi kommer att se till att sådan tredje part är medveten om våra skyldigheter enligt denna integritetspolicy och vi kommer att ingå avtal med sådana tredje parter enligt vilka de är bundna av villkor som inte är mindre skyddande för personuppgifter som lämnas ut till dem än de skyldigheter vi åtar oss gentemot dig enligt denna integritetspolicy eller som åläggs oss enligt tillämpliga dataskyddslagar.

 1. Vilka rättigheter har du och hur utövar du dem?

Som registrerad har du följande rättigheter avseende dina Personuppgifter:

 • begära att få veta (att bli informerad) om behandlingen av dina personuppgifter (rätt att veta);
 • begära att få tillgång till dina personuppgifter och få en kopia (rätt till tillgång);
 • begära att få korrigera eller, beroende på syftet med behandlingen av personuppgifter, komplettera ofullständiga personuppgifter (rätt till rättelse);
 • begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter avbryts (med undantag för lagring) (rätt till radering och rätt att "bli bortglömd");
 • begära att vi begränsar behandlingen av Personuppgifter av något av de berättigade skälen (rätt till begränsning);
 • begära att få överföra dina Personuppgifter i ett systematiskt, datorläsbart format (rätt till dataportabilitet);
 • rätten att när som helst återkalla ditt samtycke (när Personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke);
 • rätten att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter när vi behandlar Personuppgifter baserat på ett berättigat intresse hos Monitok eller en tredje part, inklusive profilering. Om du invänder kommer vi endast att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter av tvingande legitima skäl som har företräde framför dina intressen, rättigheter och friheter, eller för att göra, genomdriva eller försvara rättsliga anspråk;
 • lämna in ett klagomål till den statliga dataskyddsinspektionen.

För att utöva dina rättigheter ska du kontakta oss på följande e-post: info@monitok.io. Vi vill dock påpeka att du, när du utövar dina rättigheter, måste verifiera din identitet på ett korrekt sätt. När du skickar in din ansökan måste du därför bekräfta din identitet på det sätt som föreskrivs i lag (använd elektroniska kommunikationsmedel som gör det möjligt att identifiera dig). Du kan också skicka den registrerades begäran tillsammans med auktoriserad personlig handling (ID eller pass) kopia till vårt kontor - Užupio st. 30, LT-01203 Vilnius, Republiken Litauen, men vi uppmuntrar dig att skicka in dina förfrågningar via e-post.

Efter att ha mottagit din begäran eller instruktion om behandling av personuppgifter kommer vi, senast inom 1 månad från dagen för begäran, att ge ett svar och utföra de åtgärder som anges i begäran eller informera dig om varför vi vägrar att utföra dem. Om det behövs kan den angivna perioden förlängas med ytterligare 2 månader med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar. I så fall kommer vi att informera dig om en sådan förlängning inom en månad från det att vi mottagit begäran. Vi kommer att tillhandahålla den information du begär kostnadsfritt, men om din begäran är uppenbart orimlig eller oproportionerlig, särskilt på grund av att den är repetitiv, har vi rätt att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller de meddelanden eller åtgärder du begär eller vägra att agera på begäran.

Vi kan vägra att utöva dina rättigheter som anges ovan, med undantag för vägran att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, tävlingar eller i andra fall när personuppgifter behandlas med ditt samtycke, när din begäran inte tillåter oss att följa bestämmelserna i GDPR, eller när det, i fall som föreskrivs i lag, är nödvändigt för att säkerställa förebyggande, utredning och upptäckt av brott, samt skydd av den registrerades, våra och andra personers rättigheter och friheter, eller när Monitok har ett legitimt intresse.

Om Personuppgifter raderas på din begäran kommer vi endast att lagra kopior av information som är nödvändig för att skydda våra och andras legitima intressen, för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, för att lösa tvister, för att erkänna störningar eller för att uppfylla avtal som du har ingått med oss. Observera att dessa rättigheter inte är absoluta och att förfrågningar omfattas av alla tillämpliga rättsliga krav, inklusive rättsliga och etiska rapporterings- eller dokumentlagringsskyldigheter (t.ex. AML/CTF-regler).

Om du tror att vi behandlar eller implementerar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller inte alls implementerar dina rättigheter, vänligen kontakta oss först. Vi är beredda att lösa alla problem på ett vänskapligt sätt. Om vi inte lyckas lösa problemet har du dock rätt att vända dig till den statliga dataskyddsinspektionen (ada@ada.lt) som ansvarar för övervakning och kontroll av den lagstiftning som reglerar skyddet av personuppgifter.

 1. Hur sparas personuppgifter?

Vi behåller dina Personuppgifter så länge som du har ett Konto på Plattformen. Vi kommer att upphöra med att behålla dina Personuppgifter, eller ta bort de medel med vilka Personuppgifterna kan associeras med särskilda individer, så snart det är rimligt att anta att:

 1. det syfte för vilket personuppgifterna samlades in inte längre tjänas genom att de bevaras; och
 2. lagring inte längre är nödvändig av juridiska, bokföringsmässiga eller affärsmässiga skäl.

Observera att vissa lagar kan kräva att vi behåller uppgifter om transaktioner eller konton under en viss tid (t.ex. anger Republiken Litauens lag om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism att personuppgifter måste sparas i 8 år från det datum då transaktionerna eller affärsrelationen med kunden upphörde).

För att fastställa lämplig lagringsperiod för Personuppgifter beaktar vi mängden, arten och känsligheten av Personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina Personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina Personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt tillämpliga lagkrav och rekommendationer.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, ändring eller förstörelse.

Vi genomför en rad olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter när du skickar in en begäran, gör en beställning eller får tillgång till dina personuppgifter. Dessa säkerhetsåtgärder inkluderar: SSL-teknik (Secure Sockets Layered) för att säkerställa att dina personuppgifter är helt krypterade och skickas över Internet på ett säkert sätt och andra åtgärder för att skydda våra servrar från hackare och andra sårbarheter. 

För att skydda Personuppgifter ska alla Användare (inklusive deras behöriga personer) av Plattformen följa säkerhetskraven i Villkoren och vidta följande ytterligare åtgärder för att bidra till att säkerställa säkerheten för deras Personuppgifter och tillgången till deras Konto:

 1. Du bör välja en robust användaridentifiering, lösenord och/eller PIN-kod för att få åtkomst till ditt konto ("Legitimation") som ingen annan känner till eller lätt kan gissa sig till. Legitimationer måste uppfylla de krav som vi anger när du skapar dessa Legitimationer. Du bör hålla dina Legitimationsuppgifter säkra och privata och inte dela dina Legitimationsuppgifter med någon tredje part.
 2. Du bör installera antivirusprogram, antispionprogram och brandväggsprogram i dina persondatorer och mobila enheter;
 3. Du bör regelbundet uppdatera operativsystem, antivirus- och brandväggsprodukter med säkerhetsuppdateringar eller nyare versioner;
 4. Du bör ta bort fil- och skrivardelning i datorer, särskilt när de är anslutna till internet;
 5. Du bör göra regelbundna säkerhetskopior av dina kritiska data;
 6. Du bör överväga att använda krypteringsteknik för att skydda mycket känslig eller konfidentiell information;
 7. Du bör logga ut helt och rensa din webbläsares cache efter att ha avslutat varje online-session med plattformen;
 8. Du bör inte installera programvara eller köra program av okänt ursprung;
 9. Du bör radera skräp- eller kedje-e-post;
 10. Du bör inte öppna e-postbilagor från okända personer;
 11. Du bör inte lämna ut personlig, finansiell eller kreditkortsinformation till okända eller misstänkta webbplatser;
 12. Du bör inte använda en dator eller en enhet som inte är pålitlig; och
 13. Du bör inte använda offentliga datorer eller datorer på internetcaféer för att komma åt onlinetjänster eller utföra finansiella transaktioner.

Du kan ha angett ett lösenord för att få tillgång till vissa delar av vår plattform. Du är ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela lösenordet med någon.

Endast behörig personal hos Monitok har tillgång till dina personuppgifter, och denna personal är skyldig att behandla informationen konfidentiellt. De säkerhetsåtgärder som vidtagits kommer från tid till annan att ses över i linje med den rättsliga och tekniska utvecklingen.

Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part på vår webbplats. Dessa tredjepartswebbplatser har separata och oberoende sekretesspolicyer. Vi uppmuntrar dig att granska alla policyer, regler, villkor och bestämmelser, inklusive sekretesspolicyn, för varje webbplats som du besöker. Vi strävar dock efter att skydda vår webbplats integritet och välkomnar all feedback om dessa webbplatser.

Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser eller något av innehållet på dem och du samtycker till att vi inte på något sätt är ansvariga eller skadeståndsskyldiga för någon av dessa tredjepartswebbplatser, inklusive, utan begränsning, deras innehåll, policyer, fel, kampanjer, produkter, tjänster eller åtgärder och/eller eventuella skador, förluster, fel eller problem som orsakas av, är relaterade till eller uppstår från dessa webbplatser.

 1. Barn under 18 år

Vår plattform är inte utformad för barn under 18 år. Om vi upptäcker att ett barn under 18 år har försett oss med Personuppgifter kommer vi att radera sådan information från våra system.

 1. Ändringar av denna integritetspolicy

Monitok förbehåller sig rätten att när som helst ändra, uppdatera och/eller komplettera denna sekretesspolicy, webbplatsens policyer, innehåll, upplysningar, ansvarsfriskrivningar och funktioner, så besök denna sida ofta. Vi kommer att meddela väsentliga ändringar av denna sekretesspolicy på tjänsten och/eller vi kommer att skicka ett e-postmeddelande om sådana ändringar till den e-postadress som du frivilligt har angett. Sådana väsentliga ändringar träder i kraft sju (7) dagar efter det att meddelandet lämnades på någon av de ovan nämnda metoderna. I övrigt gäller alla andra ändringar av denna integritetspolicy från och med det angivna datumet "Senast reviderad", och din fortsatta användning av tjänsten efter det senast reviderade datumet kommer att utgöra godkännande av och samtycke till att vara bunden av dessa ändringar.

 1. Vem ska du vända dig till om du har några frågor?

Om du har några frågor (eller kommentarer) om denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

info@monitok.io

Kontakta vår ansvariga person: info@monitok.io

Vi kommer att försöka svara inom en rimlig tidsram. Du är välkommen att kontakta oss när som helst. Om du är missnöjd med vårt svar eller beslut kan du vända dig till den tillämpliga dataskyddsmyndigheten:

Statens dataskyddsinspektion (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija på litauiska, webbplats tillgänglig på https://vdai.lrv.lt/).