Verwijsprogramma Monitok - Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 30 jan 2024

Dit zijn de algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") van het verwijzingsprogramma ("Verwijzingsprogramma") aangeboden door Montitok, UAB.
Monitok is een bedrijf dat mobiele diensten voor zelfbewaarneming aanbiedt. Raadpleeg voor meer informatie onze website: https://monitok.io (de "Website").

Met uitsluiting van enige voorwaarden of bepalingen van derden, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten en andere handelingen tussen Monitok en de gebruikers van het Verwijzingsprogramma, bestaande uit Verwijzers en Ontvangers (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Gebruikers"). Monitok biedt het aanbevelingsprogramma aan op voorwaarde dat de Gebruiker deze Voorwaarden accepteert. De Gebruiker wordt onder andere geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd in het geval de Referral URL wordt aangemaakt, gedeeld of gebruikt met behulp van de Referral Program registratiedienst. Monitok, UAB kan deze Voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing tussen Monitok, UAB en de Gebruiker.

1. Definities

Voor zover niet gedefinieerd in deze Voorwaarden, hebben de volgende begrippen, indien met een hoofdletter geschreven in deze Voorwaarden, de volgende betekenis:

1.1 Monitok, UAB is een vennootschap naar het recht van de Republiek Litouwen, statutair gevestigd te 30 Uzupio St., LT-01203 Vilnius, Litouwen, onder bedrijfscode: 306005345

1.2 Verwijzer: elke natuurlijke (of rechtspersoon) persoon die een Ontvanger uitnodigt om deel te nemen aan het Verwijzingsprogramma via de Statusapplicatie.

1.3 Ontvanger: elke natuurlijke (of rechtspersoon) - die een uitnodiging ontvangt van een Verwijzer om deel te nemen aan het Verwijzingsprogramma.

1.4. Doorverwezen gebruiker: een persoon die zichzelf registreert als gebruiker met behulp van de unieke doorverwijslink die door de verwijzer is verzonden.

1.5. Referral Link: een unieke WEB-link (code) in het account van de Gebruiker die moet worden gedeeld met andere personen om Nieuwe Gebruikers te worden.

1.6 Wachtlijst: de wachtlijst met geregistreerde aanmeldingen van personen die hun aanvraag hebben ingediend voor de Wachtlijst in aanloop naar de publieke lancering van het Platform. De Wachtlijst dient als onderdeel van het Verwijzingsprogramma en stelt Gebruikers die zich hebben aangemeld voor de Wachtlijst in staat om automatisch op de hoogte te worden gehouden van updates over de ontwikkeling van het Platform, de geplande tijdlijn voor de lancering van het Platform en kennisgeving bij de lancering van het Platform via het e-mailadres dat is opgegeven in de aanvraag voor de Wachtlijst en om anderen door te verwijzen via een persoonlijke uitnodiging.

1.7 Beloning: een beloning of prijs aan een Gebruiker die winnaar is van de Prijsvraag en onderhevig aan het voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in deze Aanbevelingsvoorwaarden.

2. Montok's aanbevelingsprogramma

2.1 Monitok biedt een aanbevelingsprogramma om meer bekendheid te geven aan haar nieuwe product.

2.2 Het aanbevelingsprogramma van Monitok stelt de Verwijzer in staat in aanmerking te komen voor het verdienen van een beloning in de vorm van punten zoals beschreven in deze voorwaarden.

3. Erkenningen

3.1 Door deel te nemen aan het aanbevelingsprogramma stemt de gebruiker ermee in deze aanbevelingsvoorwaarden en het privacybeleid van Monitok, zoals gepubliceerd op de website Monitok.io, te aanvaarden en na te leven. Wanneer de verwijzer het wachtlijstformulier invult of de Referral Link deelt, wordt aangenomen dat hij akkoord gaat met de Referral Voorwaarden. Als een persoon niet akkoord gaat met de Referralvoorwaarden of enig deel daarvan, mag de gebruiker het wachtlijstformulier niet invullen of de Referrallink niet gebruiken.

3.2 Door deel te nemen aan het Doorverwijzingsprogramma erkent Gebruiker dat:

 • 3.2.1. Hij/zij is minstens 18 jaar oud

 • 3.2.2. Hij/zij is geen inwoner of burger zijn van Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, de Krim, Sevastopol, Bangladesh, Myanmar, Algerije, China, Rusland, Egypte, Kenia, Nepal, Marokko, Venezuela, Irak, Afghanistan, Belarus, Ecuador, Libanon, Zimbabwe, Dominica, Namibië, Bahrein, Democratische Republiek Congo, Maldiven, Mauritius, Soedan, Angola, Antigua en Barbuda, Aruba, Azoren, Bahama's, Barbados, Belize, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Brunei Darussalam, Kaaimaneilanden, Cookeilanden, Curaçao, Djibouti, Fiji, Gibraltar, Guatemala, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liberia, Madeira, Mali, Marshalleilanden, Montserrat, Nauru, Niue, Palau, Sint-Helena, Ascension en Tristan, Sint-Maarten (Franse deel), Saint-Pierre en Miquelon, Samoa, Seychellen, Zuid-Soedan, St Kitts & Nevis, Saint Vincent & the Grenadines, Tahiti, Tonga, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos, Amerikaanse Maagdeneilanden, Vanuatu, Bolivia en Colombia, of andere gesanctioneerde landen of regio's die we kunnen aanwijzen volgens de geconsolideerde sanctielijst die we volgen (NAVO); 

 • 3.2.3.Hij/zij is nniet het onderwerp zijn van economische of handelssancties die worden beheerd of opgelegd door een overheidsinstantie of internationale organisatie, of anderszins zijn opgenomen op een lijst van verboden of beperkte partijen (inclusief de lijst die wordt bijgehouden door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, de sanctielijst van de Europese Unie of de NAVO).

3. Hoe werkt het verwijzingsprogramma?

3.1. Uitgifte van verwijzingslinks

Na succesvolle registratie op de wachtlijst krijgen deelnemers een unieke doorverwijslink toegewezen. Deze link dient als officieel hulpmiddel voor het doorverwijzingsprogramma.

3.2. Verdeling van verwijzingskoppelingen

Deelnemers zijn gemachtigd om hun unieke doorverwijslink te verspreiden met behulp van elke communicatiemethode, onder voorbehoud van bepaalde beperkingen die worden beschreven in het gedeelte 'Beperkingen en restricties' hieronder. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, een verbod op betaalde reclame met gebruik van 'Monitok' gerelateerde trefwoorden, spamming, gebruik van geautomatiseerde systemen en uitbuitend of ongepast gebruik van het Monitok-merk en het verwijzingsprogramma.

3.3. Mechanisme voor het bevorderen van verwijzingsprogramma's

Voor elke nieuwe gebruiker die zich inschrijft op de wachtlijst met behulp van de doorverwijslink van een deelnemer, wordt de doorverwijzer beloond met een stijging in positie op het leaderboard van het programma.

3.4. Voorwaarden voor succesvolle verwijzingen

Een verwijzing wordt als succesvol beschouwd en komt in aanmerking voor promotie op het leaderboard onder de volgende voorwaarden:

 • De verwezen persoon (hierna de "Referrer" genoemd) moet de unieke link van de Referrer gebruiken om zich aan te melden voor de Wachtlijst.

 • De scheidsrechter moet de verificatie voltooien door in te gaan op de verificatiemail die naar zijn geregistreerde e-mailadres is gestuurd.

3.5. Criteria voor ranglijst

De ranglijst van het klassement wordt bepaald door het aantal succesvolle doorverwijzingen die aan elke deelnemer zijn toegekend. In gevallen waarin meerdere deelnemers een gelijk aantal doorverwijzingen hebben, wordt voorrang gegeven op basis van de chronologische volgorde van aanmelding op de wachtlijst.

4. Wedstrijd en beloning


Binnen de Prijsvraag zullen de Gebruikers meedingen naar een Beloning als onderdeel van de beloningspool van het Verwijzingsprogramma, die in totaal uit 1.000.000 punten zal bestaan.

4.1 Beloning in punten

Aan het einde van de campagne worden de beloningen verdeeld op basis van de positie van elke deelnemer op het leaderboard van de wachtlijst. Deelnemers worden onderverdeeld in tien niveaus op basis van hun rangschikking, waarbij de details van elk niveau in de onderstaande tabel worden gespecificeerd. Gebruikers binnen een bepaalde rang delen gelijkelijk de punten die aan die rang zijn toegewezen. De toewijzing van punten neemt toe met het niveau van het niveau, wat betekent dat iedereen punten ontvangt en deelnemers in hogere niveaus een groter aantal punten ontvangen. 


Formule voor puntentoewijzing tussen deelnemers.

Niveau

Deelnemers verdelen % in niveaus

% Beloning van totale puntenpool

Toegewezen punten voor niveau

1

0-10%

30.50%

3,050,000

2

11-20%

21.00%

2,100,000

3

21-30%

15.80%

1,580,000

4

31-40%

10.50%

1,050,000

5

41-50%

7.80%

780,000

6

51-60%

5.30%

530,000

7

61-70%

3.70%

370,000

8

71-80%

2.60%

260,000

9

81-90%

1.80%

180,000

10

91-100%

1.00%

100,000

 • Niveau 1 (0-10%): Dit zijn de best presterende spelers met de hoogste 10% op de ranglijst. Zij ontvangen het grootste deel van de totale puntenpot, die 30.50% bedraagt, wat neerkomt op 3.050.000 punten [gelijk te verdelen].

 • Niveau 2 (11-20%): Deelnemers in deze groep vallen in de op één na hoogste 10%-categorie. Zij worden beloond met 21% van het totale aantal punten, wat neerkomt op 2.100.000 punten [gelijk te verdelen].

 • Niveau 3 (21-30%): Dit niveau bevat gebruikers in het derde 10% segment. Zij krijgen 15,80% van de punten toegewezen, wat neerkomt op 1.580.000 punten [gelijk te verdelen].

 • Niveau 4 (31-40%): Leden van deze groep zitten in de vierde 10%-klasse. Zij ontvangen 10.50% van de totale puntenpool, wat neerkomt op 1.050.000 punten [gelijk te verdelen].

 • Niveau 5 (41-50%): Deze middenklasse omvat gebruikers in de vijfde schijf van 10%. Zij krijgen 7.80% van de punten, wat neerkomt op 780.000 punten [gelijk te verdelen].

 • Niveau 6 (51-60%): Bewoners van dit niveau zitten in het zesde 10% percentiel. Zij krijgen 5,30% van de punten toegewezen, wat neerkomt op 530.000 punten [gelijk te verdelen].

 • Niveau 7 (61-70%): Deze gebruikers zitten in de zevende 10% categorie. Hun beloning is 3.70% van het totaal aantal punten, wat neerkomt op 370.000 punten [gelijk te verdelen].

 • Niveau 8 (71-80%): Dit niveau is voor gebruikers die in het achtste niveau van 10% zitten. Zij ontvangen 2.60% van de punten, wat neerkomt op 260.000 punten [gelijk te verdelen].

 • Niveau 9 (81-90%): Deelnemers in het negende segment van 10% krijgen 1,80% van de puntenpool, wat neerkomt op 180.000 punten [gelijk te verdelen].

 • Niveau 10 (91-100%): Dit laatste niveau bevat de laagste 10%. Zij ontvangen 1% van de punten, wat neerkomt op 100.000 punten [gelijk te verdelen].

De volgende tabel geeft een theoretisch voorbeeld waarbij 50.000 gebruikers op de wachtlijst staan.

Voorbeeld van puntentoekenning aan deelnemers.

Niveau

Aantal deelnemers

Toegewezen punten voor niveau

Punten per deelnemer

1

5,000

3,050,000.00

610

2

5,000

2,100,000

420

3

5,000

1,580,000

316

4

5,000

1,050,000

210

5

5,000

780,000

156

6

5,000

530,000

106

7

5,000

370,000

74

8

5,000

260,000

52

9

5,000

180,000

36

10

5,000

100,000

20


4.3 Verdeling van beloningen

De wedstrijd zal beginnen op januari 2023, en zal doorgaan tot de officiële publieke lanceerdatum van het Platform, die Monitok publiekelijk zal aankondigen. De Puntbeloningen zullen worden bijgeschreven op het account van de gebruiker op het Platform binnen een maand na de lancering, op voorwaarde dat de gebruiker zich heeft geregistreerd op het Platform met hetzelfde e-mailadres dat werd gebruikt om zich in te schrijven voor de Wachtlijst vóór de genoemde deadline.

5. Beperkingen en restricties 


Referrers mogen andere mensen uitnodigen om op de wachtlijst te komen door hun Referral Links te delen met als doel het aanmaken van een account en het gebruik van Monitok services aan te moedigen.

Verwijzingskoppelingen zijn alleen bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Als Verwijzingskoppelingen uitsluitend worden gebruikt om het beloningssysteem uit te buiten, behoudt Monitok zich het recht voor om deelname aan het Verwijzingsprogramma te beperken.

Dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Het promoten van verwijzingscodes door middel van betaalde reclame met "Monitok" of Monitok-gerelateerde trefwoorden is ten strengste verboden. 

 • Het bieden op of uitvoeren van advertenties op zoekmerkzoekwoorden die "Monitok" of soortgelijke variaties bevatten, of het opnemen van het Monitok-merk in advertentieteksten. Promotie van de Referral Link via openbare sites of domeinen is niet toegestaan.

 • Betrokkenheid bij spamming, massamailing zonder toestemming van de ontvanger.

 • Het gebruik van geautomatiseerde systemen, bots of scripts voor interactie met mensen zonder hun toestemming om doorverwijslinks te promoten, is ook verboden.

 • Verwijzers worden ontmoedigd om genodigden aan te moedigen zich te registreren en transacties uit te voeren uitsluitend met het doel om het beloningssysteem uit te buiten, zonder de oprechte intentie om een Monitok-gebruiker te worden. Dergelijk gedrag kan worden geïdentificeerd via openbare verklaringen of worden afgeleid uit het gedrag van nieuwe gebruikers.

 • Het gebruik van het aanbevelingssysteem puur als bron van inkomsten, zonder de basisintentie om een Monitok-klant te zijn, is tegen de regels van het programma. Monitok behoudt het alleenrecht om te beslissen of een Verwijzer het Verwijzingsprogramma misbruikt.

 • Het gebruik van het Monitok-merk, het Verwijzingsprogramma, Monitok-diensten of het Monitok-platform in verband met beledigende, kwetsende, intimiderende of lasterlijke inhoud, of op enige wijze die in strijd is met de principes van eerlijkheid en integriteit, is ten strengste verboden. Monitok behoudt zich het recht voor om dergelijk ongepast gebruik naar eigen goeddunken vast te stellen.