Monitoks värvningsprogram - Villkor och anvisningar

Senast uppdaterad: 30 januari 2024

Detta är de allmänna villkoren ("Villkoren") för det värvningsprogram ("Värvningsprogram") som tillhandahålls av Montitok, UAB.
Monitok är ett företag som tillhandahåller mobila växlingstjänster för självförvarare. För mer information, se vår webbplats: https://monitok.io ("Webbplatsen").

Med undantag för villkor eller bestämmelser från tredje part gäller dessa villkor för alla avtal och andra mellanhavanden mellan Monitok och dess användare av Värvningsprogrammet, bestående av värvare och mottagare (nedan gemensamt kallade "Användarna"). Monitok erbjuder Värvningsprogrammet under förutsättning att Användaren accepterar dessa Villkor. Användaren anses bl.a. ha accepterat dessa villkor i händelse av att Referral URL skapas, delas eller används med hjälp av registreringstjänsten för Referral Program. Monitok, UAB kan ändra dessa villkor. Den senaste versionen av Villkoren gäller alltid mellan Monitok, UAB och Användaren.

1. Definitioner

I den mån de inte definieras i dessa Villkor ska följande termer, när de används med stor bokstav i dessa Villkor, ha följande betydelse:

1.1 Monitok, UAB är ett företag enligt lagen i Republiken Litauen, med säte på 30 Uzupio St., LT-01203 Vilnius, Litauen, med företagskod: 306005345

1.2 Referrer: varje fysisk (eller juridisk) person som bjuder in en Mottagare att delta i Referral-programmet genom Status-ansökan.

1.3 Mottagare: varje fysisk (eller juridisk) person - som tar emot en inbjudan från en Referrer att delta i Referralprogrammet.

1.4. Hänvisad Användare: en person som registrerar sig som Användare med hjälp av den unika Hänvisningslänken som skickats av Hänvisaren.

1.5. Referral Link: en unik WEB-länk (kod) i Användarens konto som ska delas med andra personer för att de ska kunna bli Nya Användare.

1.6 Väntelista: väntelistan med registrerade poster för personer som har lämnat in sina ansökningar till väntelistan som leder fram till den offentliga lanseringen av plattformen. Väntelistan fungerar som en del av Hänvisningsprogrammet och gör det möjligt för Användare som har ansökt till Väntelistan att automatiskt informeras om uppdateringar om Plattformens utveckling, den planerade tidslinjen för lansering av Plattformen samt meddelande vid lanseringen av Plattformen via den e-postadress som anges i ansökan till Väntelistan och att hänvisa andra genom en personlig inbjudan.

1.7 Belöning: en belöning eller ett pris till en Användare som är vinnare av Tävlingen och som är föremål för uppfyllandet av villkoren i dessa Hänvisningsvillkor.

2. Montoks referensprogram

2.1 Monitok tillhandahåller ett Referral Program för att öka medvetenheten om sin kommande produkt.

2.2 Monitoks hänvisningsprogram gör det möjligt för hänvisaren att vara berättigad till att tjäna en belöning i form av poäng som beskrivs i dessa villkor.

3. Tack och lov

3.1 Genom att delta i Referral-programmet samtycker Användaren till att acceptera och följa dessa Referral-villkor och Monitoks integritetspolicy som publiceras på webbplatsen Monitok.io. När värvaren fyller i väntelistformuläret eller delar värvningslänken anses det att han samtycker till värvningsvillkoren. Om en person inte samtycker till Hänvisningsvillkoren eller någon del av dem, får användaren inte fylla i väntelistformuläret eller använda Hänvisningslänken.

3.2 Genom att delta i Värvningsprogrammet bekräftar Användaren att:

 • 3.2.1. Han/hon är minst 18 år gammal

 • 3.2.2. Han/hon är inte är bosatt eller medborgare i Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Krim, Sevastopol, Bangladesh, Myanmar, Algeriet, Kina, Ryssland, Egypten, Kenya, Nepal, Marocko, Venezuela, Irak, Afghanistan, Vitryssland, Ecuador, Libanon, Zimbabwe, Dominica, Namibia, Bahrain, Demokratiska republiken Kongo, Maldiverna, Mauritius, Sudan, Angola, Antigua och Barbuda, Aruba, Azorerna, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Brunei Darussalam, Caymanöarna, Cooköarna, Curaçao, Djibouti, Fiji, Gibraltar, Guatemala, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liberia, Madeira, Mali, Marshallöarna, Montserrat, Nauru, Niue, Palau, Saint Helena, Ascension och Tristan, Saint Martin (franska delen), Saint Pierre och Miquelon, Samoa, Seychellerna, Sydsudan, St Kitts & Nevis, Vincent & Grenadinerna, Tahiti, Tonga, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos, Amerikanska Jungfruöarna, Vanuatu, Bolivia och Colombia eller något annat land eller någon annan region som omfattas av sanktioner och som vi kan komma att utse enligt den konsoliderade sanktionslistan som vi följer (NATO); 

 • 3.2.3.Han/hon är ninte är föremål för ekonomiska sanktioner eller handelssanktioner som administreras eller verkställs av någon statlig myndighet eller internationell organisation, eller på annat sätt anges på någon lista över förbjudna eller begränsade parter (inklusive den lista som upprätthålls av Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, Europeiska unionens eller NATO:s sanktionslista).

3. Hur fungerar referensprogrammet?

3.1. Utfärdande av hänvisningslänkar

Vid lyckad registrering på väntelistan kommer deltagarna att tilldelas en unik hänvisningslänk. Den här länken fungerar som det officiella verktyget för värvningsprogrammet.

3.2. Fördelning av hänvisningslänkar

Deltagare har rätt att distribuera sin unika värvningslänk med hjälp av vilken kommunikationsmetod som helst, med förbehåll för vissa begränsningar som beskrivs i avsnittet "Begränsningar och restriktioner" nedan. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, förbud mot betald annonsering med "Monitok"-relaterade nyckelord, skräppost, användning av automatiserade system och exploaterande eller olämplig användning av Monitok-varumärket och hänvisningsprogrammet.

3.3. Förlängningsmekanism för remissprogram

För varje ny användare som ansluter sig till väntelistan med hjälp av en deltagares värvningslänk, kommer värvaren att tilldelas ett avancemang i position på programmets topplista.

3.4. Förutsättningar för framgångsrika remisser

En värvning anses vara framgångsrik och berättigar till avancemang på topplistan under följande förutsättningar:

 • Den hänvisade personen (härefter kallad "Referenten") måste använda Referentens unika länk för att registrera sig på Väntelistan.

 • Domaren måste slutföra verifieringen genom att ta del av det verifieringsmeddelande som skickats till den registrerade e-postadressen.

3.5. Kriterier för rankning på topplistan

Rangordningen på topplistan bestäms av antalet lyckade värvningar som tillskrivs varje deltagare. I fall där flera deltagare har ett likvärdigt antal värvningar kommer företräde att ges baserat på den kronologiska ordningen för registrering på väntelistan.

4. Tävling och belöning


Inom ramen för Tävlingen ska Användarna tävla om en Belöning som en del av Belöningspoolen för Referralprogrammet, som totalt ska bestå av 1 000 000 poäng.

4.1 Belöning i poäng

I slutet av kampanjen kommer belöningar att delas ut baserat på varje deltagares position på väntelistans topplista. Deltagarna kommer att delas in i tio nivåer enligt deras ranking, med varje nivås detaljer specificerade i tabellen nedan. Användare inom en viss nivå kommer att dela lika på de poäng som tilldelas den nivån. Poängtilldelningen ökar med nivån, vilket innebär att alla kommer att få poäng och att deltagare i högre nivåer kommer att få ett större antal poäng. 


Formel för fördelning av poäng mellan deltagarna.

Nivå

Deltagarna delade upp % i nivåer

% Belöning från den totala poängpoolen

Tilldelade poäng för nivå

1

0-10%

30.50%

3,050,000

2

11-20%

21.00%

2,100,000

3

21-30%

15.80%

1,580,000

4

31-40%

10.50%

1,050,000

5

41-50%

7.80%

780,000

6

51-60%

5.30%

530,000

7

61-70%

3.70%

370,000

8

71-80%

2.60%

260,000

9

81-90%

1.80%

180,000

10

91-100%

1.00%

100,000

 • Nivå 1 (0-10%): Dessa är de högst presterande, som representerar de högsta 10% på topplistan. De får den största andelen av den totala poängpoolen, som är 30,50%, vilket motsvarar 3 050 000 poäng [som ska fördelas lika].

 • Nivå 2 (11-20%): Deltagarna i denna grupp hamnar i det näst högsta 10%-fästet. De belönas med 21% av de totala poängen, vilket motsvarar 2 100 000 poäng [som ska fördelas lika].

 • Nivå 3 (21-30%): Denna nivå inkluderar användare i det tredje 10%-segmentet. De tilldelas 15,80% av poängen, vilket motsvarar 1 580 000 poäng [som ska fördelas lika].

 • Nivå 4 (31-40%): Medlemmarna i denna grupp befinner sig i det fjärde 10%-intervallet. De får 10,50% av den totala poängpoolen, vilket uppgår till 1 050 000 poäng [fördelas lika].

 • Nivå 5 (41-50%): Detta mellannivåområde omfattar användare i det femte 10%-fästet. De får 7,80% av poängen, vilket motsvarar 780 000 poäng [som ska fördelas lika].

 • Nivå 6 (51-60%): Boende i denna nivå befinner sig i den sjätte 10%-percentilen. De tilldelas 5,30% av poängen, vilket uppgår till 530 000 poäng [som ska fördelas lika].

 • Nivå 7 (61-70%): Dessa användare befinner sig i den sjunde 10%-kategorin. Deras belöning är 3,70% av det totala antalet poäng, vilket uppgår till 370 000 poäng [som ska fördelas lika].

 • Nivå 8 (71-80%): Denna nivå är för användare som rankas i den åttonde 10%-nivån. De får 2,60% av poängen, vilket motsvarar 260 000 poäng [som ska fördelas lika].

 • Nivå 9 (81-90%): Deltagare i det nionde 10%-segmentet får 1,80% av poängpoolen, vilket uppgår till 180 000 poäng [fördelas lika].

 • Nivå 10 (91-100%): Denna sista nivå inkluderar de som har den lägsta 10%-rankingen. De får 1% av poängen, vilket motsvarar 100 000 poäng [som ska fördelas lika].

Följande tabell visar ett teoretiskt exempel där 50 000 användare har anslutit sig till väntelistan.

Exempel på poängtilldelning till Deltagare.

Nivå

Antal deltagare

Tilldelade poäng för nivå

Poäng per deltagare

1

5,000

3,050,000.00

610

2

5,000

2,100,000

420

3

5,000

1,580,000

316

4

5,000

1,050,000

210

5

5,000

780,000

156

6

5,000

530,000

106

7

5,000

370,000

74

8

5,000

260,000

52

9

5,000

180,000

36

10

5,000

100,000

20


4.3 Utdelning av belöningar

Tävlingen kommer att inledas i januari 2023 och kommer att fortsätta fram till det officiella offentliga lanseringsdatumet för plattformen, vilket Monitok kommer att tillkännage offentligt. Poängbelöningarna kommer att krediteras användarens konto på Plattformen inom en månad efter lanseringen, förutsatt att användaren har registrerat sig på Plattformen med samma e-postadress som användes för att registrera sig på väntelistan före den angivna tidsfristen.

5. Begränsningar och restriktioner 


Referrers är berättigade att bjuda in andra personer att gå med i väntelistan genom att dela sina Referral Links i syfte att uppmuntra skapande av konto och användning av Monitok-tjänster.

Referral-länkar är endast avsedda för personligt och icke-kommersiellt bruk. Om Referral Links används enbart i syfte att utnyttja belöningssystemet förbehåller sig Monitok rätten att begränsa deltagandet i Referral Program.

Detta förbud omfattar, men är inte begränsat till:

 • Marknadsföring av hänvisningskoder genom betald reklam som innehåller "Monitok" eller Monitok-relaterade nyckelord är strängt förbjudet. 

 • Bjuda på eller köra annonser på nyckelord för sökvarumärken som inkluderar "Monitok" eller liknande variationer, eller införliva varumärket Monitok i annonstexter. Marknadsföring av hänvisningslänken via offentliga webbplatser eller domäner är inte tillåten.

 • Medverkan i skräppost, massutskick av e-post utan mottagarens samtycke.

 • Det är också förbjudet att använda automatiserade system, robotar eller skript för att interagera med personer utan deras tillstånd i syfte att marknadsföra hänvisningslänkar.

 • Referrers avråds från att uppmuntra inbjudna att registrera sig och genomföra transaktioner enbart i syfte att utnyttja belöningssystemet, utan den genuina avsikten att bli en Monitok-användare. Sådant beteende kan identifieras genom offentliga uttalanden eller härledas från nya användares beteende.

 • Att använda Referral-systemet enbart som en inkomstkälla, utan den grundläggande avsikten att vara en Monitok-kund, strider mot programmets regler. Monitok förbehåller sig ensamrätten att avgöra om en värvare utnyttjar värvningsprogrammet.

 • Det är strängt förbjudet att använda Monitoks varumärke, värvningsprogrammet, Monitoks tjänster eller Monitoks plattform i samband med stötande, kränkande, trakasserande eller ärekränkande innehåll, eller på något sätt som strider mot principerna om rättvisa och integritet. Monitok förbehåller sig rätten att avgöra sådan olämplig användning efter eget gottfinnande.