Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2023 r.

 1. Kim jesteśmy?

Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenie "Monitok" odnosi się do spółki Monitok, UAB, kod spółki 306005345, adres Užupio st. 30, LT-01203 Wilno, Republika Litewska, w tym, bez ograniczeń, jej właścicieli, dyrektorów, inwestorów, pracowników lub innych powiązanych stron. Monitok, UAB jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną zgodnie z prawem litewskim. W zależności od kontekstu, "Monitok" może również odnosić się do Usług, produktów, Witryny, treści lub innych materiałów (łącznie "Materiały") dostarczone przez Monitok.

Monitok, UAB i jej podmioty stowarzyszone (zwane dalej "Monitok", "my", "nas" lub "nasz") zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników. Niniejsza polityka prywatności Monitok ("Polityka prywatności") (wraz z naszymi Warunkami użytkowania) reguluje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas Danych osobowych użytkownika.

W niniejszej Polityce prywatności użytkownik lub osoba, której dane dotyczą, oznacza każdą osobę, której dane osobowe są przez nas przetwarzane, a termin "Dane osobowe" oznacza wszelkie informacje lub zestaw informacji, na podstawie których możemy bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (UE) ("RODO").RODO"), wymogi obowiązujących aktów prawnych, a także instrukcje władz lub regulacje wewnętrzne.

Jeśli użytkownik korzysta z Materiałów, subskrybuje nasze biuletyny, kontaktuje się z nami lub zwraca się do nas w innych sprawach, zakładamy, że zapoznał się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności oraz określonymi w niej celami, metodami i procedurami wykorzystywania jego Danych Osobowych i wyraża na nie zgodę. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Polityką prywatności, nie może korzystać z naszych Usług ani w inny sposób wchodzić z nami w interakcje. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, dlatego prosimy o odwiedzanie tej strony od czasu do czasu i zapoznanie się z najnowszą wersją Polityki Prywatności dostępną w niniejszym dokumencie.

 1. Jaki jest cel niniejszej Polityki prywatności?

Monitok szanuje prywatność użytkowników i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność ich danych osobowych i innych informacji.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie użytkownika o:

 • Rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić na temat użytkownika i sposób ich wykorzystania;
 • Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim;
 • Możliwość poprawiania, aktualizowania i usuwania danych osobowych;
 • Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą;
 • Przechowywanie danych osobowych użytkownika.
 1. Definicje

Konto: dostęp, który jest przyznawany Użytkownikom zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania.

Platforma: technologie sprzętowe i programowe wykorzystywane przez Monitok do świadczenia usług zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania.

Użytkownik: osoba fizyczna lub prawna, która rejestruje się samodzielnie lub w imieniu podmiotu lub organizacji w celu korzystania z Usługi świadczonej za pośrednictwem Platformy.

Strona: https://monitok.io obsługiwany przez Monitok.

Serwis: nie-doradczej, wyłącznie wykonawczej usługi dealerskiej na rzecz użytkownika w odniesieniu do Transakcji.

Transakcja: oznacza (i) umowę między Kupującym a Sprzedającym dotyczącą wymiany Kryptowaluty za pośrednictwem Usługi na waluty po wspólnie uzgodnionym kursie ("Transakcja zakupu kryptowaluty"), (ii) konwersji walut na kryptowaluty zdeponowane przez Członków na ich koncie ("Transakcja konwersji"), (iii) transfer kryptowaluty między Członkami ("Transakcja transferu kryptowaluty"), (iv) transfer walut pomiędzy Członkami ("Transakcja przelewu walutowego") oraz (v) zakup produktów dodatkowych ("Transakcje zakupu"). Monitok może nie oferować wszystkich tych rodzajów transakcji w tym czasie lub we wszystkich miejscach.

 1. Jakie dane osobowe są zbierane od użytkownika?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika bezpośrednio od niego, gdy kontaktuje się z nami, rejestruje się w celu korzystania z Platformy lub przekazuje takie informacje w ramach programu Poznaj swojego klienta ("KYC"), a także automatycznie poprzez korzystanie z Platformy. Możemy również gromadzić lub otrzymywać Dane Osobowe od zewnętrznych usługodawców, instytucji państwowych lub innych osób, które mogą mieć podstawę prawną do przekazania nam Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane bezpośrednio od użytkownika

Informacje identyfikacyjne: Podczas rejestracji Konta gromadzimy następujące informacje: Pełne imię i nazwisko, adres e-mail, cel otwarcia konta i powiązane informacje (takie jak planowany obrót, średnia wielkość transakcji i ich liczba). Gromadzimy również wszelkie inne informacje dotyczące użytkownika, które użytkownik przekazał nam w formularzach lub w innych formach interakcji z użytkownikiem.

Informacje finansowe: Informacje o koncie bankowym, informacje o karcie kredytowej (w tym numer karty, data ważności i CVC), adres portfela krajowego (BTC), numer identyfikacji podatkowej, status i historia transakcji oraz dane handlowe.

Informacje o transakcji: obejmuje informacje o transakcjach podczas korzystania z naszych Usług, w tym migawki depozytów, salda kont, historię transakcji, aktywność zamówień i historię dystrybucji, numer konta bankowego, dane identyfikacyjne konta pieniądza elektronicznego, wyciąg z konta, ocenę ryzyka / punktację i szczegóły oferty.

Informacje gromadzone zgodnie z wymogami prawa (polityka KYC, AML i weryfikacji tożsamości): Wyniki kontroli osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i kontroli sankcji, wszelkie dodatkowe dane osobowe wymagane do udowodnienia źródła funduszy (np. umowa o pracę, zaświadczenie o dziedziczeniu itp.), dane dotyczące struktury zarządzania i działalności gospodarczej itp.

Informacje dotyczące administrowania i zgłaszania podejrzanych operacji pieniężnych lub transakcji właściwym organom w ramach AML: obejmuje informacje, że majątek danej osoby pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z udziału w przestępstwie lub że taki majątek jest związany z finansowaniem terroryzmu.

Informacje o profilu: obejmuje pełną nazwę konta i hasło, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.

Informacje o zatrudnieniu: obejmuje historię zatrudnienia, wykształcenie i poziom dochodów.

Informacje o kandydatach: Dane osobowe przekazane nam w CV i podczas rozmowy kwalifikacyjnej (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, znajomości języków obcych itp.)

Komunikacja z nami: Gromadzimy informacje przekazywane nam przez użytkowników w ramach wsparcia i komunikacji zwrotnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub formularzy kontaktowych na Platformie. Używamy tych informacji, aby odpowiadać na zapytania użytkowników, zapewniać wsparcie, ułatwiać transakcje i ulepszać naszą Platformę.

Informacje o użytkowaniu: Informacje o korzystaniu z naszej Platformy, w tym pliki cookie, adres IP (protokół internetowy), informacje o komputerze i połączeniu, typ urządzenia i unikalne numery identyfikacyjne urządzenia (np. numer IMEI, adres MAC), przepustowość, informacje o sieci komórkowej, mobilny system operacyjny i typ przeglądarki mobilnej, statystyki dotyczące odsłon i ruchu do i z naszych witryn internetowych oraz inne dane techniczne gromadzone za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę użytkownika. 

Dane marketingowe i komunikacyjne obejmuje zgodę i preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania marketingu bezpośredniego od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik działa jako osoba upoważniona w imieniu użytkownika i przekazuje dane osobowe takiego użytkownika, jest on odpowiedzialny za zapewnienie, że posiada wszystkie wymagane uprawnienia i zgody na przekazanie nam takich danych osobowych do wykorzystania w związku z Platformą oraz że wykorzystanie przez nas takich danych osobowych przekazanych Platformie nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, zasad, regulacji ani nakazów.

Jesteśmy prawnie zobowiązani do powiadomienia Financial Crime Investigation Service, jeśli wiemy lub podejrzewamy, że aktywa o jakiejkolwiek wartości pochodzą bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa lub w jego wyniku, a także jeśli wiemy lub podejrzewamy, że taka własność jest związana z finansowaniem terroryzmu.

Należy pamiętać, że dane osobowe, które gromadzimy i przekazujemy Financial Crime Investigation Service, są wymagane w celu spełnienia przez nas wymogów regulacyjnych (takich jak przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i znajomości klienta) oraz w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów. W przypadku, gdy użytkownik nie przekaże takich informacji, możemy nie być w stanie świadczyć naszych Usług.

 1. W jaki sposób gromadzone są dane osobowe użytkowników? 

Korzystamy z różnych metod gromadzenia danych osobowych od użytkowników i na ich temat, w tym poprzez: 

 • Bezpośrednie interakcje 

Użytkownik może przekazać nam swoje Dane Osobowe, wypełniając formularze lub korespondując z nami za pośrednictwem naszej Witryny lub interfejsu API lub pocztą, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe podawane przez użytkownika, gdy 

 1. złożyć wniosek o korzystanie z naszych Usług; 
 2. utworzyć Konto na naszej Platformie; 
 3. Przekaż nam swoją opinię lub złóż zapytanie. 
 1. Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła 

Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od różnych stron trzecich i źródeł publicznych, jak określono poniżej: 

 1. Nasz partner, który udostępnia nam Dane osobowe użytkownika, aby (a) użytkownik mógł korzystać z naszej Usługi w jego imieniu; oraz (b) mógł wypłacać użytkownikowi pieniądze (na przykład wynagrodzenie, jeśli użytkownik jest jego pracownikiem, lub płatność za towary i/lub usługi, jeśli użytkownik jest jego dostawcą);
 2. dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google z siedzibą poza UE; 
 3. sieci reklamowe, takie jak Google z siedzibą w UE lub poza nią; oraz 
 4. dostawcy usług wyszukiwania Google z siedzibą w UE LUB poza nią; 
 5. Dostawcy elektronicznej weryfikacji tożsamości od brokerów danych lub agregatorów z siedzibą w UE lub poza nią; 
 6. Możemy również rejestrować i weryfikować dokumenty tożsamości, takie jak paszporty, drogą elektroniczną, w tym za pomocą zrzutów ekranu; 
 7. Dane identyfikacyjne i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł w UE; 

W celu świadczenia zakontraktowanej Usługi możemy potrzebować zweryfikować dane w agencjach informacji kredytowej, agencjach ds. zwalczania nadużyć finansowych, kontroli sankcji i listach osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP). 

 1. Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania z Platformy nasze serwery automatycznie rejestrują informacje za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia, w tym informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on Platformę. Te dane dziennika mogą obejmować adres protokołu internetowego, adres strony internetowej odwiedzonej przed wejściem na Platformę, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, informacje o konfiguracji przeglądarki i wtyczkach, preferencje językowe i dane plików cookie.

Oprócz danych dziennika możemy również gromadzić informacje o urządzeniu używanym przez użytkownika do korzystania z Platformy, w tym o typie urządzenia, używanym systemie operacyjnym, ustawieniach urządzenia, unikatowych identyfikatorach urządzenia i danych dotyczących awarii. To, czy będziemy gromadzić niektóre lub wszystkie z tych informacji, może zależeć od typu używanego urządzenia i jego ustawień.

Możemy połączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi na temat użytkownika, w tym, w stosownych przypadkach, z imieniem i nazwiskiem, nazwą użytkownika, adresem e-mail i innymi danymi osobowymi.

Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez nas z plików cookie i innych mechanizmów śledzenia znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

 1. Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych użytkownika, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, lub do podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem takiej umowy;
 2. Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie użytkownikowi najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Upewniamy się, że rozważamy i równoważymy potencjalny wpływ na użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz jego prawa, zanim zaczniemy przetwarzać jego Dane Osobowe w naszym uzasadnionym interesie. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do wpływu na użytkownika (chyba że mamy na to zgodę użytkownika lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasze uzasadnione interesy pod kątem potencjalnego wpływu na użytkownika w odniesieniu do konkretnych działań, można uzyskać, kontaktując się z nami;
 3. Wymóg prawny oznacza przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika, gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy;
 4. Zgoda oznacza przetwarzanie danych osobowych użytkownika za jego pisemną zgodą.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy dane użytkownika. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych.

Ogólnie rzecz biorąc, nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem przypadków wysyłania do niego przez strony trzecie bezpośrednich komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na marketing w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

 1. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Jak wykorzystujemy dane użytkownika

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Najczęściej będziemy ujawniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, które będą uważane za podmioty przetwarzające dane w następujących celach:

 • W celu udostępniania użytkownikowi naszej Platformy, ułatwiania komunikacji i transakcji na Platformie, komunikowania się z użytkownikiem na temat korzystania przez niego z naszej Platformy, odpowiadania na jego zapytania, realizowania jego zamówień oraz w innych celach związanych z obsługą klienta;
 • Przetwarzanie transakcji - w celu umożliwienia użytkownikowi dokonywania płatności i/lub otrzymywania środków za pośrednictwem urządzeń płatniczych i Platformy;
 • Aby zweryfikować tożsamość użytkownika - w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, przeprowadzenia transakcji zleconych nam przez użytkownika lub w celu wykrycia lub ochrony przed oszustwami, lub w innych sytuacjach związanych z podejrzanymi lub nielegalnymi działaniami, wykorzystujemy i udostępniamy Dane Osobowe użytkownika agencjom kontroli kredytowej/referencyjnym i agencjom zapobiegania oszustwom. Możemy również przeszukać plik kredytowy użytkownika, jeśli jest to konieczne i/lub wymagane do świadczenia mu naszych Usług;
 • Aby świadczyć nasze Usługi i dokonywać płatności - wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników podmiotom bankowym, w tym instytucjom pieniądza elektronicznego, giełdom kryptowalut i partnerom świadczącym usługi finansowe, takim jak pośrednicy bankowi, międzynarodowi dostawcy usług płatniczych i regulowani agenci dystrybucyjni;
 • Dostosowywanie treści i informacji, które możemy wysyłać lub wyświetlać użytkownikowi, oferowanie personalizacji lokalizacji oraz spersonalizowanej pomocy i instrukcji, a także personalizowanie w inny sposób doświadczeń użytkownika podczas korzystania z naszej Platformy;
 • Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy uzyskują dostęp do Platformy i korzystają z niej, zarówno w sposób zagregowany, jak i zindywidualizowany, w celu ulepszenia naszej Platformy i reagowania na życzenia i preferencje Użytkowników, a także w innych celach badawczych i analitycznych;
 • Aby zarządzać naszymi relacjami z użytkownikiem, w tym powiadamiać go o zmianach w naszym Regulaminie lub Polityce prywatności, prosić o pozostawienie recenzji lub wypełnienie ankiety;
 • W celu realizacji uzasadnionych interesów Spółki - nadzór wideo lub elektroniczny w celu ochrony mienia i zdrowia, zgodność z prawem, monitorowanie systemów informatycznych, zapobieganie oszustwom, zarządzanie długami;
 • Administrowanie i ochrona naszej działalności i tej Strony (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych);
 • Do celów marketingu bezpośredniego i promocji. Możemy na przykład wykorzystywać dane osobowe użytkownika, takie jak adres e-mail, w celu wysyłania mu wiadomości i biuletynów, ofert specjalnych i promocji, przeprowadzania loterii i konkursów lub kontaktowania się z nim w inny sposób w sprawie produktów lub informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Możemy również wykorzystywać informacje uzyskane na temat użytkownika, aby pomóc nam w reklamowaniu naszej Platformy na stronach internetowych osób trzecich.

Ponadto my lub nasi partnerzy możemy przekazywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom:

 • przestrzegania wszelkich zobowiązań prawnych wymaganych na mocy przepisów prawa (np. wobec organów państwowych);
 • egzekwowania jakiejkolwiek części naszych umów zawartych między użytkownikiem a nami lub w celu zbadania potencjalnych naruszeń; lub
 • ochrony praw lub własności naszej lub innych klientów. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego. 

Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa Danych osobowych użytkownika i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Danych Osobowych użytkownika do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

 1. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?

Podczas przetwarzania danych osobowych Monitok przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

 • Dane osobowe użytkownika są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia odpowiednich, jasno określonych i uzasadnionych celów, z uwzględnieniem ochrony prywatności użytkownika;
 • Dane osobowe użytkownika są przetwarzane dokładnie, rzetelnie i zgodnie z prawem oraz wyłącznie w celach zgodnych z celami, dla których dane osobowe użytkownika zostały zebrane przed ich zebraniem;
 • Dane osobowe użytkownika są przetwarzane ściśle zgodnie z ustawowymi wymogami dotyczącymi jasnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych;
 • Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane;
 • Przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika podlega odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych, w tym ochrony przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych oraz niezamierzoną utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 1. Jak udostępniane są dane osobowe użytkowników?

W celu zapewnienia ciągłości działania i prawidłowego świadczenia usług, możemy ujawnić Dane Osobowe użytkownika naszym pracownikom, kierownikom, dostawcom, podwykonawcom i usługodawcom, jeśli jest to niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Możemy również przekazywać Dane Osobowe użytkownika podmiotom zależnym lub spółce-matce Monitok oraz stronom trzecim, które przetwarzają Dane Osobowe użytkownika i/lub mają do nich dostęp, w naszym imieniu i na nasze polecenie, np. dostawcom systemów informatycznych, bankom przyjmującym płatności i wydającym karty, zewnętrznym dostawcom usług uwierzytelniania, firmom świadczącym usługi księgowe i finansowe, dostawcom usług w chmurze i hostingu, partnerom płatniczym i innym osobom, które pomagają nam należycie świadczyć użytkownikowi Usługę. W takim przypadku Monitok podejmie odpowiednie środki, aby zapewnić, że zaangażowane podmioty przetwarzające przetwarzają przypisane im Dane Osobowe wyłącznie w określonych przez nas celach i wykonują wyłącznie czynności, które zostały nam polecone, oraz zapewniają odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych.

Mamy prawo do przekazywania Danych Osobowych użytkownika instytucjom i organom państwowym lub samorządowym, organom ścigania i instytucjom prowadzącym dochodzenia przedprocesowe, sądom i innym instytucjom rozstrzygającym spory, innym osobom pełniącym funkcje wyznaczone przez prawo, zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawodawstwie Republiki Litewskiej. Przekazujemy tym podmiotom obowiązkowe informacje wymagane przez prawo lub określone przez same podmioty. Ponadto Dane Osobowe użytkownika mogą być przekazywane osobom świadczącym usługi prawne, w przypadku gdy takie Dane Osobowe muszą zostać ujawnione w celu identyfikacji, wdrożenia lub obrony praw i uzasadnionych interesów użytkownika.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Danych osobowych użytkownika zgodnie z naszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do krajów spoza UE/EOG. Jeśli dane osobowe użytkownika zostaną przekazane do krajów spoza UE/EOG, będziemy chronić przetwarzanie danych osobowych użytkownika za pomocą środków umownych (takich jak stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską do przekazywania danych) lub innych środków (takich jak zapewnienie, że decyzje Komisji Europejskiej stwierdziły, że takie jurysdykcje zapewniają odpowiedni poziom ochrony) lub innych niezbędnych środków bezpieczeństwa wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. 

Każda strona trzecia, która otrzymuje lub ma dostęp do Danych Osobowych, jest zobowiązana przez nas do ochrony takich Danych Osobowych i wykorzystywania ich wyłącznie do świadczenia usług, które wykonuje dla użytkownika lub dla Monitok, chyba że jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. Zapewnimy, że każda taka strona trzecia jest świadoma naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Polityki prywatności i zawrzemy umowy z takimi stronami trzecimi, na mocy których będą one związane warunkami nie mniej chroniącymi wszelkie ujawnione im Dane osobowe niż zobowiązania, które podejmujemy wobec użytkownika na mocy niniejszej Polityki prywatności lub które są na nas nałożone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.

 1. Jakie masz prawa i jak je realizujesz?

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych:

 • żądania informacji o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika (prawo do informacji);
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii (prawo dostępu);
 • żądania sprostowania lub, w zależności od celów przetwarzania Danych Osobowych, uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych (prawo do sprostowania);
 • zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych lub zawieszenia działań związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych (z wyłączeniem przechowywania) (prawo do usunięcia i prawo do "bycia zapomnianym");
 • zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych z jednego z uzasadnionych powodów (prawo do ograniczenia);
 • żądanie przeniesienia danych osobowych w usystematyzowanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego (prawo do przenoszenia danych);
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, gdy przetwarzamy Dane Osobowe w oparciu o uzasadniony interes Monitok lub strony trzeciej, w tym profilowanie. W przypadku wniesienia sprzeciwu będziemy mogli dalej przetwarzać Dane Osobowe użytkownika wyłącznie z ważnych, prawnie uzasadnionych powodów, które mają pierwszeństwo przed interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych;
 • złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@monitok.io. Zwracamy jednak uwagę, że aby skorzystać ze swoich praw, należy odpowiednio zweryfikować swoją tożsamość. W związku z tym, składając wniosek, należy potwierdzić swoją tożsamość w sposób określony w przepisach prawa za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiających identyfikację osoby). Możesz również przesłać wniosek osoby, której dane dotyczą, wraz z kopią upoważnionego dokumentu osobistego (dowodu osobistego lub paszportu) do naszego biura - Užupio st. 30, LT-01203 Wilno, Republika Litewska, jednak zachęcamy do przesyłania wniosków pocztą elektroniczną.

Po otrzymaniu żądania lub polecenia dotyczącego przetwarzania Danych Osobowych, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty żądania, udzielimy odpowiedzi i wykonamy czynności określone w żądaniu lub poinformujemy o przyczynach odmowy ich wykonania. W razie potrzeby określony termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę żądań. W takim przypadku, w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku, poinformujemy użytkownika o takim przedłużeniu. Udzielimy żądanych informacji bezpłatnie, ale jeśli żądania użytkownika są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności ze względu na ich powtarzającą się treść, będziemy mieć prawo do pobrania uzasadnionej opłaty w oparciu o koszty administracyjne dostarczenia informacji lub wiadomości lub działań, których użytkownik zażąda lub odmówi podjęcia działań na żądanie.

Możemy odmówić wykonania Twoich praw wymienionych powyżej, z wyjątkiem odmowy przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego, konkursów lub w innych przypadkach, gdy Dane Osobowe są przetwarzane za Twoją zgodą, gdy Twoje żądanie nie pozwala nam na przestrzeganie przepisów RODO lub gdy, w przypadkach przewidzianych przez prawo, jest to konieczne do zapewnienia zapobiegania, dochodzenia i wykrywania przestępstw, a także ochrony praw i wolności Podmiotu Danych, nas i innych osób lub gdy Monitok ma uzasadniony interes.

Jeśli Dane Osobowe zostaną usunięte na żądanie użytkownika, będziemy przechowywać wyłącznie kopie informacji, które są niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów i interesów innych osób, do przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów prawa, do rozstrzygania sporów, do rozpoznawania zakłóceń lub do przestrzegania wszelkich umów zawartych z nami przez użytkownika. Należy pamiętać, że prawa te nie są bezwzględne, a wnioski podlegają wszelkim obowiązującym wymogom prawnym, w tym prawnym i etycznym obowiązkom w zakresie sprawozdawczości lub przechowywania dokumentów (takim jak przepisy AML/CTF).

Jeśli uważasz, że nieprawidłowo przetwarzamy lub wdrażamy Twoje dane osobowe lub w ogóle nie wdrażamy Twoich praw, skontaktuj się z nami w pierwszej kolejności. Jesteśmy gotowi rozwiązać wszystkie problemy polubownie. Jeśli jednak nie uda nam się rozwiązać tej kwestii, użytkownik ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych (ada@ada.lt), która jest odpowiedzialna za nadzór i kontrolę przepisów regulujących ochronę Danych Osobowych.

 1. Jak przechowywane są dane osobowe?

Przechowujemy Dane Osobowe użytkownika tak długo, jak długo posiada on Konto na Platformie. Przestaniemy przechowywać Dane Osobowe użytkownika lub usuniemy środki, za pomocą których Dane Osobowe mogą być powiązane z konkretnymi osobami, gdy tylko będzie można to rozsądnie założyć:

 1. cel, dla którego te Dane Osobowe zostały zebrane, nie jest już realizowany przez ich przechowywanie; oraz
 2. przechowywanie nie jest już konieczne do celów prawnych, księgowych lub biznesowych.

Należy pamiętać, że niektóre przepisy prawa mogą wymagać od nas przechowywania dokumentacji transakcji lub kont przez określony czas (np. ustawa Republiki Litewskiej o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stanowi, że dane osobowe muszą być przechowywane przez 8 lat od daty zakończenia transakcji lub relacji biznesowych z klientem).

Aby określić odpowiedni okres przechowywania Danych Osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość Danych Osobowych, potencjalne ryzyko szkody w wyniku nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Danych Osobowych, cele, dla których przetwarzamy Dane Osobowe oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne i zalecenia.

 1. Jak zabezpieczamy dane osobowe użytkowników?

Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności Danych osobowych użytkownika oraz ochrony Danych osobowych użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

Wdrażamy różne środki bezpieczeństwa w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika podczas przesyłania żądania, składania zamówienia lub uzyskiwania dostępu do danych osobowych. Te środki bezpieczeństwa obejmują: Technologia SSL (Secure Sockets Layered) zapewniająca, że Dane Osobowe użytkownika są w pełni szyfrowane i bezpiecznie przesyłane przez Internet oraz inne środki ochrony naszych serwerów przed hakerami i innymi lukami w zabezpieczeniach. 

W celu zabezpieczenia Danych Osobowych, wszyscy Użytkownicy (w tym osoby przez nich upoważnione) Platformy zobowiązani są do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa określonych w Regulaminie oraz do podjęcia następujących dodatkowych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich Danych Osobowych i dostępu do swojego Konta:

 1. Użytkownik powinien wybrać solidny identyfikator użytkownika, hasło i/lub kod PIN, aby uzyskać dostęp do swojego konta ("Poświadczenia"), których nikt inny nie zna lub nie mógłby łatwo odgadnąć. Dane uwierzytelniające muszą spełniać wymagania określone przez nas podczas ich ustanawiania. Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo i prywatność swoich Poświadczeń oraz nie udostępniać ich osobom trzecim.
 2. Na komputerach osobistych i urządzeniach mobilnych należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegowskie i zapory sieciowe;
 3. Należy regularnie aktualizować systemy operacyjne, programy antywirusowe i zapory sieciowe za pomocą łatek bezpieczeństwa lub nowszych wersji;
 4. Należy usunąć udostępnianie plików i drukarek na komputerach, zwłaszcza gdy są one podłączone do Internetu;
 5. Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe krytycznych danych;
 6. Należy rozważyć zastosowanie technologii szyfrowania w celu ochrony bardzo wrażliwych lub poufnych informacji;
 7. Po zakończeniu każdej sesji online z Platformą należy całkowicie się wylogować i wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki;
 8. Nie należy instalować oprogramowania ani uruchamiać programów nieznanego pochodzenia;
 9. Należy usuwać wiadomości-śmieci lub łańcuszki;
 10. Nie należy otwierać załączników wiadomości e-mail od nieznajomych;
 11. Nie należy ujawniać danych osobowych, finansowych ani informacji o karcie kredytowej mało znanym lub podejrzanym witrynom;
 12. Nie należy korzystać z komputera lub urządzenia, któremu nie można zaufać; oraz
 13. Nie należy korzystać z komputerów publicznych lub komputerów w kafejkach internetowych w celu uzyskania dostępu do usług online lub przeprowadzania transakcji finansowych.

Użytkownik mógł ustawić hasło w celu uzyskania dostępu do niektórych części naszej Platformy. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy o nieudostępnianie nikomu hasła.

Dostęp do danych osobowych użytkownika mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Monitok, którzy są zobowiązani do traktowania tych informacji jako poufnych. Stosowane środki bezpieczeństwa będą od czasu do czasu poddawane przeglądowi zgodnie z rozwojem prawnym i technicznym.

Od czasu do czasu, według naszego uznania, możemy włączać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich w naszej Witrynie. Te witryny stron trzecich mają oddzielne i niezależne polityki prywatności. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi politykami, zasadami, warunkami i przepisami, w tym politykami prywatności, każdej odwiedzanej witryny. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie opinie na temat tych witryn.

Nie kontrolujemy tych witryn stron trzecich ani żadnych treści w nich zawartych, a użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek witryny stron trzecich, w tym między innymi za ich zawartość, zasady, awarie, promocje, produkty, usługi lub działania i/lub wszelkie szkody, straty, awarie lub problemy spowodowane przez te witryny, związane z nimi lub z nich wynikające.

 1. Dzieci poniżej 18 lat

Nasza Platforma nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli odkryjemy, że dziecko poniżej 18 roku życia przekazało nam dane osobowe, usuniemy takie informacje z naszych systemów.

 1. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Monitok zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji i/lub uzupełnienia niniejszej Polityki prywatności, zasad Witryny, treści, ujawnień, zastrzeżeń i funkcji w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony. Powiadomimy użytkownika o istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności w Serwisie i/lub wyślemy mu wiadomość e-mail dotyczącą takich zmian na podany przez niego adres e-mail. Takie istotne zmiany wejdą w życie siedem (7) dni po dostarczeniu powiadomienia za pomocą jednej z wyżej wymienionych metod. W przeciwnym razie wszystkie inne zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z podaną datą "ostatniej aktualizacji", a dalsze korzystanie z Usługi po dacie ostatniej aktualizacji będzie oznaczać akceptację i zgodę na związanie się tymi zmianami.

 1. Do kogo należy się zgłosić w razie pytań?

W przypadku jakichkolwiek pytań (lub uwag) dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

info@monitok.io

Kontakt z osobą odpowiedzialną: info@monitok.io

Postaramy się odpowiedzieć w rozsądnym terminie. Prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub decyzji, możesz skontaktować się z odpowiednim organem ochrony danych:

Państwowy Inspektorat Ochrony Danych (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija w języku litewskim, strona internetowa dostępna pod adresem https://vdai.lrv.lt/).